אאא

מעמד מיוחד התקיים במעונו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לקריאת השם של ת"ת "אילת השחר" בקרית הרצוג בבני ברק ע"ש מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

למעמד המיוחד הגיעו תלמידי הת"ת למעונו של ראש הישיבה שהאציל מברכתו ועודד את פתיחתו והקמתו של התלמוד תורה. במעמד השתתף הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבות ארחות תורה, שהביע את שמחתו נוכח קריאת השם ע"ש אביו מרן ראש הישיבה זצ"ל.

ראש הישיבה נשא דברי ברכה קצרים במעמד וברך את המנהלים, שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ושהחיידר יזכה להעמיד תלמידים רבים שהולכים בדרך התורה, כשניכר בפניהם של הילדים הרכים שהם ילמדו טוב ויעשו נחת להורים והמחנכים.

התלמידים מהכיתה הגבוהה של הת"ת זכו לקבל כל אחד מידיו של הגר"ג את סידור התפילה הראשון שלהם, לכבוד התחלתם של הילדים להתפלל מתוך הסידור, וברכם ראש הישיבה שיתפללו בחשק בשמחה ובכוונה ושיהיה להם טעם בתפילה.

כמו"כ השתתפו במעמד מ"מ ראש עירית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין וסגן רה"ע מנחם שפירא תוך כדי שהם מציינים את הקשיים והמסירות נפש שהיה מאז הקמת התלמוד תורה. כן השתתף במעמד מנהלה הרוחני רבי בן ציון נורדמן, מנהל ת"ת "החינוך" במודיעין עלית, אשר מלווה את הת"ת בכל אורך הדרך.

בתום המעמד המרגש נסעו התלמידים לקברו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל והעתירו בתפילה יחד עם הצוות החינוכי להצלחת הילדים ברוחניות וגשמיות .