אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, בפסק הלכה: מפיונים עליהם נכתב "שבת שלום" - יש בהם קדושה ולכן יש לעטוף אותם בשקית ורק אז להשליכם לפח.

בימים האחרונים נשאל הרב מוצפי: " קנינו מפיות נייר לכבוד שבת קודש, ועליהם יש כתוביות "שבת שלום"  האם מותר להשליך לפח או צריך גניזה?".

בתשובתו פסק הרב מוצפי: "לעטוף ולהשליך לפח. כי מינו שהתיבה "שבת" היא קודש, וכנזכר בזוהר הקדוש נשא קמ"ד, ב. 

"והתיבה "שלום" היא שמו של השם יתברך. כנזכר בתלמוד מסכת שבת דף י עמוד ב. "רב המנונא משמיה דעולא, דאמר: אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ, משום שנאמר [שופטים ו, כ"ד] ויקרא לו השם שלום"".