אאא

דף מ"ט, זבחים: 

 

דף נ', זבחים:

 

טבלה לדף נ'
טבלה לדף נ'
הגדלה