אאא

למרות החלטת הממשלה להקמת אגף חרדים במשרד השיכון, בפועל, האגף עדיין אינו פעיל - כך עולה משאילתא דחופה שהגיש הבוקר (רביעי) ח"כ אורי מקלב, לשר השיכון יואב גלנט במליאת הכנסת.

מקלב, הסביר בדבריו במליאה כי האגף קם במטרה לעסוק במענה למצוקת הדיור אך בפועל התקנים באגף לא אוישו ועולה הרושם כביכול האגף אינו פעיל כלל.

"ממידע שהגיע לידי מתברר כי כל פעילות האגף החשוב מסתכמת בתקן אחד, ואף הוא כתקן חלקי בלבד", אמר מקלב והמשיך, "ההסכמות וההבנות לגבי האגף היו כך שהאגף יתן מענה למצוקת הדיור ולצרכים במגזר החרדי".

שר השיכון, יואב גלנט, השיב לשאילתה ובפתח דבריו פירט את הפעולות שנקט למען מצוקת הדיור בציבור החרדי. גלנט מנה את הסכמי הגג בבית שמש ובאלעד שנחתמו לאחרונה, וציין כי אף בעיר רכסים ישנה תוכנית, אשר עמדה 28 שנים, וכבר בתחילת השנה הקרובה יעלו הטרקטורים לשטח ויחלו בעבודת הבניה. "הובלנו החלטת ממשלה לפיה יתוכננו עשרים אלף יחידות דיור וישווקו חמישה עשר אלף יחידות דיור, מדובר בהיקפים חסרי תקדים", אמר גלנט.

לגופו של עניין, התייחס שר השיכון לשאלת ח"כ מקלב ואמר כי "על מנת לאמוד את הצורך בדיור במגזר החרדי הוחלט על הקמת האגף, ובשל כך פורסם מכרז אשר נגשו אליו חמישים ושישה מעומדים, מתוכם עלו לשלב הגמר, על ידי הנציבות, שלושה עשר איש, בסופו של דבר זכתה בו מתמודדת, אך זו הגישה את התפטרותה כשלושה חודשים לאחר כניסתה לתפקיד, לכן נציבות שירות המדינה פרסמה מכרז חדש, אך למרבה הצער הנציבות הקפיאה את המרכז וטרם התקבל מענה להקפאת המכרז, בנתיים הבאנו עובד במשרת סטודנט באופן זמני עד להשלמת תהליך המכרז".

ח"כ מקלב אמר כי עיכובים אלה בציר הזמן הלוחץ של המצוקה הקיימת שהולכת וגדלה כל העת, זהו דבר אקוטי. "צריך לראות כיצד מביאים לכך שיאוישו התקנים במהירות ויביאו לפעילות מלאה באגף", אמר מקלב וציין כי יפנה לנציבות שירות המדינה לבדיקת העניין.