(הדף היומי ב-5 דקות)
אאא
1. פתח ההיכל; 2. פתח האולם (האולם רחב יותר מההיכל); 3. נקודת המזבח שהיא ממול ההיכל וממול פתח העזרה
1. פתח ההיכל; 2. פתח האולם (האולם רחב יותר מההיכל); 3. נקודת המזבח שהיא ממול ההיכל וממול פתח העזרה
הגדלה