אאא

• סוג א' או סוג א' א' // טור תגובה לעורך 'יתד'

• 'יתד נאמן' תוקף את העובדים הלומדים וגדולי הדור שתמכו