אאא

בכולל "נחלת משה" בבני ברק נערך אמש (מוצאי שבת) מעמד סיום מסכת אהלות ע"י ראש ישיבת ארחות תורה הגר"א גרבוז, שנלמד לע"נ מרן הרב שך זצ"ל, בראשות ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

במעמד השתתפו הגר"צ פלמן, ראש הכולל הגרב"ד דיסקין, ומייסד בית המדרש ורשת הכוללים, מ"מ רה"ע ומזכיר המועצת אברהם רובינשטיין.