אאא

בשעות האחרונות הסתלק לעולמו הגה"ח רבי אריה אלתר ז"ל, מזקני וחשובי חסידי גור בירושלים, ומפארי החצר.

רבי אריה היה מדמויות ההוד בחסידות, גם מהיותו תלמיד חכם ובר אוריין, וגם כנצר למשפחת בית גור משני הצדדים, שכן אביו רבי אברהם מרדכי (שהיה מכונה בגור "שוורצע מוטל") הוא בנו של הגה"צ רבי משה בצלאל אלתר זצ"ל אחיו של מרן האמרי אמת זי"ע, כשגם מצד חמיו הרב לייבל היינה הוא נין ונכד לאדמו"רי בית גור.

הרב, בן ה-90 בפטירתו, זכה לקרבתם של אדמו"רי בית גור, והיה ידוע כחסיד נאמן הדבק ברבותיו. למחייתו עבד בתחום ראיית חשבון, ושימש במשך שנים ארוכות כרואה חשבון של מוסדות ועמותות גדולות במגזר החרדי.

חסידים בגור המציינים את גודל מעמדו הרם של המנוח בחצר, מספרים כי הוא זכה במשך שנים רבות לעבור לפני התיבה בתפילת "אתה הראת" בשמחת תורה בגור, כשרק לפני שבוע הסתלק רבי משה שיינפלד ז"ל שזכה אף הוא לגשת לצידו באמירת "אתה הראת" בבוקרו של החג.

הלוויתו נערכת בשעה זו בירושלים, דרך בית המדרש המרכזי של גור, בראשות האדמו"ר מגור ובהשתתפות אלפי חסידים שחולקים כבוד אחרון למנוח זצ"ל.