אאא

הערב (שלישי) התקיים כינוס מיוחד לחיזוק בני הישיבות, בראשותם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.

הכינוס, אותו יזם העסקן הרב רפאל מאיר, נועד לחזק את בני הישיבות לנהוג כראוי לבני תורה ו"לא להיגרר אחרי הרחוב".
את דבריו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הביא מקורבו הגרי"מ דרוק שאמר בשמו של מרן שר התורה כי "יש לבחורי הישיבות להזהר מאוד, ולהתחזק בכל דברי ההלכה. במיוחד יש להזהר שלא ללכת למקום סכנה בכל חודש אב שזהו זמן מסוכן".

"בני הישיבות חייבים לקבוע עיתים לתורה בבין הזמנים כל יום חוק ולא יעבור, וכן להקפיד על שמירת העיניים, ולא ללכת לנפוש במקומות שאפשר להתחבר למכשירים טמאים. בנוסף דורש מרן שר התורה מתלמידי הישיבות גם בימי בין הזמנים להקפיד על כל הלכות תפילה כולל תפילה במניין, ברכת כהנים, וכן להקפיד על חשמל ומים כשרים בשבת".

ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין התייחס בדבריו לגזירת הגיוס המרחפת מעל לראשם של תלמידי הישיבות: "יש סכנה של גזירת גיוס, אי אפשר להתגבר עליה בלי זכות התורה ולכן חייבים להגביר בימים אלו את לימוד התורה. הסקרנות של בני הישיבות סביב גזירת הגיוס ומה נעשה בממשלה ועם חברי הכנסת זה חסר תועלת ובזבוז זמן", טען הגר"ג אדלשטיין והבהיר כי "בזמן הזה ניתן ללמוד ולגמור את הש"ס".