אאא

באולמי ברסלב בבני ברק נערך אתמול (שלישי) כינוס חיזוק שנקרא על ידי הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ, בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות, מגידי שיעורים, דיינים ומשגיחים.

הרב קלמנוביץ נחשב בדעותיו לקנאי ושמרן הקרוב לחוגי חסידות סאטמר ונערץ על כל הפלגים בחסידות זו. בשנים האחרונות עקב הפילוג בציבור החרדי, סביב חוק הגיוס, התקרב בדעותיו לאנשי "הפלג הירושלמי", שמצאו בו משענת תורנית התומכת בהתנתקות מוסדות התורה והישיבות מתקציבי המדינה.

הרב קלמנוביץ, המוערך בחוגים ההולכים בדרכו של מרן החזון איש ונחשב למקורב לראשי ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, אתם הוא מיודד באופן אישי.

במעמד בלטו חברי "מועצת גדולי התורה" של 'הפלג', ביניהם: ראש ישיבת בית דוד הגר"צ שינקר, גאב"ד מסורת הגר"צ פרידמן, ראשי ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ והגר"א דויטש, הגאון רבי אליעזר דינר רב בית הכנסת 'עדת ישראל', הגר"מ שמידע ראש ישיבת גרודנא ועוד.

המעמד נפתח באמירת פרקי תהילים לישועת הכלל והפרט, כשלפני התיבה עובר המשגיח הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר.

לאחר מכן נשמע משאו של ראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ, שעמד בדבריו על כך שהמאבק נגד עולם הישיבות ולומדי התורה חמור וקשה יותר מתקופת החורבן, כאשר אספסיינוס קיסר ניאות להשאיר את "יבנה וחכמיה", את רבי צדוק ואת שושילתא דרבן גמליאל, ואילו כעת רוצים הם לעקור את הכל.

במרכז המעמד נשמע המשא המרכזי מפי הגרי"י קלמנוביץ שנמשך שעה ארוכה. בתוך דבריו תקף הגרי"י קלמנוביץ בחריפות את השיטה הגורסת כי יש לכבד את הרחוקים משמירת תורה המצוות ועל ידי כך להחזירם למוטב.

"בזמן האחרון יש עוד דבר, שמקהילים קהילות ברבים לדרוש דרשות של דופי, בעל פה ובכתב, דברי ליצנות, ומשתמשים באומנות הדיבור להעמיד תילי תילים של הלכות לבאר את המצוה החדשה לקרב ולהתקרב למינים ולאפיקורסים והמוסרים, וחלילה להרחיקם או לשלחם מחוץ למחנה, למרות שהם גרועים ממצורעים שמשולחים מחוץ למחנה", אמר הרב.

"מאז ומעולם היה פשוט שמי שמדבר כך כנראה שהוא גם כן שייך לזה, הוא גם כן "מצורע". על כן עלינו להתחזק שכל מי שיש לו דעה קצת, להרגיש שהאפיקורסים והכופרים ופורקי העול יצאו מכלל יהודים, מחלל שבת אינו יהודי, הוא כגוי! וזה היה תמיד ההרגש הפשוט אצל כל יהודי מאמין, וכל מי שמחפש לצדד לימוד זכות על מחללי שבתות הוא צריך בדיקה, כך היה פשוט תמיד אצל כולם".