אאא

בביה"ח "שערי צדק" בירושלים נסתלק לבית עולמו הצהריים (רביעי) הרב בנימין שצרנסקי ז"ל, המנהל המיתולוגי של סמינר שצרנסקי. בן 86 בפטירתו.

המנוח ז"ל המשיך את דרך אביו מייסד הסמינר רבי מאיר ז"ל, שנפטר לפני כ-35 שנה וראה בכך שליחות חייו לחינוך בנות ישראל בדרך הכשרה והראויה.

רבי בנימין ז"ל היה דבוק כל חייו בלב ונפש באדמו"רי גור והתייעץ עמם על כל דבר קטן כגדול, לא זז פסיעה ללא ברכתם ועידודם.

"כל חייו היה כמה לביאת משיח ולבניית בית המקדש השלישי" סיפרו עליו, "כחלק מעיסוקיו בנושא הקים בסמינר המפורסם בתל אביב, דגם מיוחד של המשכן וכליו, בכדי להמחיש בצורה מוחשית את עבודת הקודש שהיתה בבית המקדש, פרויקט שמשך אליו אלפי תלמידים חרדים כחילונים מכל הארץ שבאו לחזות במיצג, להתרשם ולזכות להתקרב לה'".

המנוח היה חתנו של החסיד המפורסם רבי עקיבא בנצלביץ ז"ל, מהדמויות הבולטות בחסידות גור של לפני יובל שנים. השאיר אחריו דור ישרים. בנים ובנות זרע ברך ה', ממשיכי דרכו בניהול הסמינר המיתולוגי.

הלוויתו תצא הערב בשעה 19:00 מבני ברק.