אאא

מספר אוקראינים שחיפשו תכשיטים מזהב, חיללו קבר אחים יהודים בעיר ברדיצ'ב שבאוקראינה וחיפשו אחר התכשיטים בין עצמות הקדושים. מדובר בקבר אחים של יהודים שנרצחו בשואה על ידי הנאצים ימ"ש.

מדובר באירוע שני בתוך שבוע ימים, שכן יממה לפני נעצר חשוד שחפר קבר אחים אחר, גם הוא בניסיון למצוא תכשיטים. החשוד נעצר בשעת מעשה, וחברו לחפירה נמלט. 

אדוארד דולינסקי, מראשי הקהילה היהודית באוקראינה, העלה לחשבון הפייסבוק שלו תמונה מחרידה של צמה של קדושה שנרקצחה בשואה, לצד עצמות הקדושים שנראים בתמונה.

לדבריו: "מדובר בחילול זכרון היהודים שניספו בשואה. זה שילוב של ונדליזם ואנטישמיות. זה נובע ממיתוס אנטישמי שהיהודים היו עשירים ובטח בקברי האחים הם ימצאו הרבה אוצרות. אבל האמת שרוב היהודים שנקברו בקברי האחים האלה היו עירומים ורק במקרים מועטים מאוד נקברו עם הרכוש שהם".