אאא

בבית החולים שערי צדק בירושלים נסתלקה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת שרה חנה בלומה קאפ ע"ה, בתו הבכורה של כ"ק האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב זצ"ל.

הרבנית נולדה לפני 94 שנים בעיר קראקוב שבפולין לאביה הרה"ק מלעלוב זצ"ל, ולאימה הרבנית עטיל ע"ה. בילדותה עלתה עם אביה לארץ ישראל, והתגוררו בירושלים.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הרה"צ רבי שמואל עוזר קאפ זצ"ל, בעל התפילה בחצר לעלוב, והשניים קבעו את ביתם בירושלים.

בחודש אדר תשס"ה שיכלה את בנה, כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ' זצ"ל, ולאחר פטירתו הוכתר בנו לממשיך דרכו, שמכהן כאדמו"ר של החסידות בירושלים.

הרבנית היתה ידועה כאשה צדקנית אשר תפילותיה מעשי הצדקה והחסד הרבים שעשתה היו לשם דבר.

אחיה הינם כ"ק האדמו"רים מלעלוב זצ"ל, ויבלחט"א כ"ק האדמו"רים מלעלוב ניקלשבורג ולעלוב פיעטרקוב.