אאא

מחקר חדש מעלה כי רובם המכריע של הרבנים האמריקאיים המשתייכים לזרמים הרפורמים והרקונסטרוקציוניסטים (יהדות מתחדשת) עורכים חופות בנישואי תערובת, כך מדווח JTA.

המחקר, שנערך על ידי ארגון Interfaith Family, מעלה כי ישנה עלייה מדאיגה בכמות הרבנים המשיאים זוגות כאלו. 84% מן הרבנים הרפורמים ו-88% מזרם היהדות המתחדשת עורכים כיום נישואי תערובת באישור הארגונים שהם מכהנים מטעמם, לעומת כ-47% לפני כעשרים שנה.

רחבת הכותל הרפורמי (צילום: Shutterstock)
רחבת הכותל הרפורמי (צילום: Shutterstock)
הגדלה

יצויין כי שמונה מתוך 59 רבנים קונסרבטיביים שהשתתפו במחקר הודו, כי הם עורכים חתונות מעורבות בניגוד להוראת המוסדות שלהם. 

למרות זאת, כ-59% מן הרבנים הרפורמים והרקונסטרוקציוניסטים דורשים מהזוגות שהם משיאים, לקיים אורח חיים יהודי ו/או לגדל ילדים יהודים, מבלי להמיר את דתם. כרבע מאותם רבנים דורשים מהזוגות גם ללמוד יהדות לפני החתונה.

נתון נוסף המתקבל מן המחקר: רובם המכריע של רבנים אלו, לא יגיעו לחופות שבהן משתתף גם איש דת נוצרי או מוסלמי.