אאא

בשל בעיה טכנית, ברגעים הראשונים של הפינה השבועית ישנה בעיית סאונד.