אאא

היום (שישי) מציינים בהיכלי התורה את יום השנה לפטירת מרן הרב מפוניבז', גאון ישראל רבי יוסף שלמה ב"ר יהודה ליב הכהן כהנמן זצ"ל, מקים עולה של תורה לאחר השואה, שנלב"ע לפני מ"ט שנים ביום כ' אלול תשכ"ט.

בהיכל ישיבת פוניבז' התקיים אמש כמידי שנה מעמד לזכרו הטהור, בראשות הגאון רבי שמואל מרקוביץ, ראש הישיבה, בהשתתפות אלפי בני הישיבה ואברכי הכולל, וחבר תלמידי הרב זצ"ל.

הגר"ש מרקוביץ עמד בדבריו על מסירות נפשו של הרב למען התורה, ועל חזונו הגדול בהקמת התורה בארץ הקודש ובעולם כולו, עד אין גבול וללא שיעור.