אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', פסק בשיעורו השבועי כי עדיף לקיים את מנהג 'הכפרות' בעשרת ימי תשובה על כסף ולא על עופות: "עדיף מכל הבחינות".

לדבריו הרב: "פעם הייתי עושה בעופות, אבל היה בלאגן בבית, כי פעם מלכלכים ופעם התרנגול באמצע הדרך מת, וזה לא פשוט. לכן אמרתי שנעשה התרה על זה, ונוכל לעשות כפרות בכסף. וכסף עדיף מכל הבחינות, גם שזה לא מלכלך, וגם שאין את הבעיה שכתב הבן איש חי שהתרנגול רואה שהחברים שלו נשחטים, הוא מקבל פחד והריאה שלו מצטמקת".

הרב הוסיף בדבריו והתייחס לחשש מצער בעלי חיים: "לוקחים את העופות לעני, והוא אומר: כבר הביאו לי מאה תרנגולים, איפה אשים את כל זה? אין לי מקפיא גדול. ואם ישמור אותם קצת כאן וקצת שם, אז יאכל מהם בסוכות וחנוכה וחשון וטבת ושבט ועוד יישאר לו לפורים... זו שמחה של העני מסכן?! ולפעמים גם העופות האלה נמצאים באוטו כמה שעות בחום השמש, וזה צער בעלי חיים".