אאא

גור: אמירת הסליחות בשעה 21:30 בבית המדרש הגדול ברחוב ירמיהו בירושלים. משנת תשע"ב החלו בחסידות לומר את הסליחות בשעה מוקדמת ולא בחצות הלילה.

בעלזא: אמירת הסליחות בשעות המוקדמות של הבוקר ולא בחצות הלילה. אמירת הסליחות מחר בשעה 5:00 לפנות בוקר בראשות מרן האדמו"ר שעובר לפני התיבה.

ויז'ניץ: בבית המדרש הזמני  בשיכון ויזניץ בבני-ברק בשעה 00:30 כשלפני התיבה עובר מרן האדמו"ר מויז'ניץ. 

צאנז: בהיכל בי המדרש בנתניה בשעה 5:00 לפנות בוקר, אמצע אמירת הסליחות קודם אמירת 'שמע קולנו' נושא האדמו"ר מצאנז דברי חיזוק.

באיאן: הסליחות הראשונות בקלויז ברחוב מלכי ישראל בירושלים, בשעה 00:30.

תולדות אהרן: אמירת הסליחות בבית המדרש של החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים בשעה 5:00 בבוקר

קרלין סטולין: יחלו באמירת הסליחות בשעת חצות הלילה, בהיכל בית המדרש הגדול, ברחוב אבינועם ילין בירושלים, בקרלין נוהגים להגיע לסליחות בבגדי חול.

סערט ויז'ניץ: יחלו באמירת הסליחות הראשונות בבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה - בשעה 12:30 בראשות האדמו"ר מסערט ויז'ניץ.

ערלוי: האדמו"ר יגש לפני העמוד בשעה 5 לפנו"ב בבית המדרש הגדול בשכונת קטמון בירושלים.

סלונים: בשעה 12:30 יאומרו הלילה את הסליחות, בבית המדרש הגדול ברח' שמואל סלנט בשכונת מא"ש בירושלים.

ביאלא: האדמו"ר ישא דברי חיזוק לקראת הסליחות בשעה 10:30 הלילה, ובשעה 11:30 יאמרו את הסליחות ברוב עם בבית המדרש הגדול ברח' יעקובזון 5 בירושלים.

מודז’יץ: בשעה 12:30 בהיכל בית המדרש מודז’יץ ברחוב חבקוק בבני ברק.

נדבורנה: אמירת הסליחות בשעה 5:30 לפנות בוקר האדמו"ר ניגש לפני התיבה.

סאסוב: האדמו"ר יגש לפני העמוד בשעה 10:30 הלילה, בבית המדרש הגדול בקרית ישמח משה.

שומרי אמונים: האדמו"ר יגש לפני העמוד בשעה 12:30 הלילה, בבית המדרש הגדול ברח' שפת אמת 4 בב"ב.

פיטסבורג: האדמו"ר מפיטסבורג ישא דברי חיזוק לקראת הסליחות בשעה 12 הלילה, לאחמ"כ יגש לפני העמוד לאמירת הסליחות בבית המדרש הגדול בקרית פיטסבורג ברובע ז' אשדוד.

ביאלא: האדמו"ר יאמר את הסליחות בשעה 12 בלילה בבית המדרש ביאלא ב"ב ברח' ירושלים 34.

נדבורנה ירושלים: אמירת הסליחות בשעה 5:00 לאחר תפילת שחרית יעלו קהל החסידים בראשות האדמו"ר לפקוד את ציון אדמו"רי בית נדבורנה בהר הזיתים.

ספינקא גני גד: בשעה 12:30 לאחר חצות בבית המדרש ספינקר ברח' גני גד 2 בשיכון ה' בב"ב.

לעלוב: אמירת הסליחות בבית המדרש הגדול של החסידות בשעה 12:40 במוצ"ש לאחר הטיש מלוה מלכה ברחוב מנחת יצחק בבית-שמש.

תולדות אברהם יצחק: אמירת הסליחות הראשונות בשעה 5:00 לפנות בוקר, בשאר הימים בשעה 6:00.

תולדות משה: אמירת סליחות במוצ''ש בשעה 11:30 בביהמ''ד תולדות משה ברחוב שמואל הנביא 72 בירושלים. לאחמ''כ יעברו הקהל להתברך ולקבל 'דבש מבורך' ע''י האדמו''ר.

טשרנוביל: יאמרו את הסליחות בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב חבקוק בבני-ברק כשלפני התיבה ניגש האדמו"ר מטשרנוביל בשעה 00:30.

דז'יקוב ויזנ'יץ: בהיכל בית המדרש הגדול ברחובות קודם אמירת הסליחות בשעה 23:15 ימסור האדמו"ר שיחת חיזוק.

אונגוואר: בשעה 4:30 לפנות בוקר בראשות האדמו"ר בבית המדרש בקרית אונגוואר בשכונת רמות בירושלים.

דושנסקיא: בבית המדרש הגדול מהרי"צ דושינסקיא ברח' שמואל הנביא בירושלים בשעה 5:00 לפנות בוקר.

סאדיגורה: אמירת הסליחות בשעה 00:15 בבית המדרש הגדול סאדיגורא ברחוב גוטמכר בשכונת שיכון ה' בבני ברק.

דאראג: אמירת הסליחות בבית המדרש הגדול ברחוב יצחק נפחא בבני ברק, בשעת חצות.

רחמסטריווקא: הסליחות יתקיימו במהלך הלילה עד לשעות הבוקר המוקדמות

מכנובקה בעלזא: הסליחות בבית המדרש החדש ברח' האדמו"ר מגור. לפנות בוקר כאשר האדמו"ר לפני התיבה לאמירת הסליחות.

סלאנים: הסליחות בשעה 12:30 בבית המדרש הגדול ברחוב ברסלב בב"ב.

פינסק קרלין: הסליחות כבר בשעה 23:00 בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים. 

קופיטשניץ: הסליחות בשעה 00:15 בבית המדרש של החסידות ברחוב עזרת תורה 33 בירושלים.

זוועהיל: בבית המדרש החדש ברחוב שמואל הנביא פינת יחזקאל בירושלים יאמרו את הסליחות בשעה 5:15 לפנות בוקר.

זוועהיל יאמרו בשעה 4:30 לפנות בוקר בסמוך לציון הרשב"י באתרא קדישא מירון.

קאמרנא: בבית המדרש ברחוב ארזי הבירה בירושלים בשעה 00:30.

שאץ ויז'ניץ: בבית המדרש ברחוב הרצל בחיפה במוצ"ש בשעה 23:00.

קרעטשניף: בשעה 5 לפנו"ב בבית המדרש הגדול בקרית קרעטשניף ברחובות.

קרעטשניף קרית גת: יחלו באמירת הסליחות הראשונות בשעה 5:15 לפנות בוקר בראשות האדמו"ר בבית המדרש 'תפלה למשה' - קרעטשניף.

קרעטשניף ירושלים: בבית המדרש ברחוב אבינועם ילין 5 יחלו באמירת הסליחות בשעה 4:45 לפנות בוקר.

קרעטשניף סיגעט: בבית המדרש ברחוב רפפורט 12 בשכונת בית ישראל בירושלים, יחלו באמירת הסליחות בשעה 4:45 לפנות בוקר שהאדמו"ר עובר לפני התיבה.

טשערנאביל: האדמו"ר יעבור לפני התיבה בשעה 1:00 במוצ"ש בבית המדרש הגדול ברובע ז' בעיר אשדוד.

ראחוב: האדמו"ר יעבור לפני התיבה ב 12:30 במוצאי שבת, בבית המדרש ראחוב ברח' ברקאי 20 ר"ג.

לוצק: אמירת הסליחות הראשונות ב 12:30 בבית המדרש ברח' שמואל הנביא בירושלים.

טאלנא: הסליחות הראשונות ב 12:15 בבית המדרש טאלנא ברח' דוד חזן בירושלים.

קוזמיר: הסליחות הראשונות ב 12:30 בבית המדרש קוזמיר ברח' רש"י בב"ב.

מעמדי סליחות מיוחדות: 

בבית הכנסת הגדול ברמת גן דברי חיזוק בשעה 23:00 מפי הרב בנימין קופרמן לאחר מכן סליחות, יעבור לפני התיבה החזן ישראל רנד.

בבית הכנסת דובב עוז ברמת גן דברי חיזוק מפי הרב אהרן כץ בשעה 23:00 ולאחר מכן סליחות מפי החזן הרב אהרן שלמה ויסמן.

בבית הכנסת הגדול בירושלים, הראש"ל רבי יצחק יוסף ישא דברים בשעה 22:30 ולאחר מכן סליחות מפי החזן צבי וייס.

בישיבת שיח יצחק ברחוב הרצוג בירושלים סליחות בליווי ניגוני הלב של שניאור גודינגר והרב אחיה אברמוביץ' בשעה 22:00

בבית הכנסת היכל יעקב בקרית משה ירושלים המעמד כבר הל עם דבר חיזוק מהרב שמואל אליהו בשעה 20:00 פיוטים בשעה 21:00 עם אביעד בן יהודה. לאחר מכן סליחות

בבית הכנסת הגדול שונה הלכות בנתניה בשעה 22:30 שיחת רב העיר הרב קלמן בר ובשעה 23:00 סליחות עם שלמה סלצקי

סליחות בנוסח קרליבך יתקיימו בהר נוף רוב חיי טייב בשעה 00:30  עם הבעל מנגן זלמן שטוב

בבית הכנסת קהילת נעם ברחוב חיים ויטאל ירושלים יעבור לפני התיבה החזן שמעוון שוורץ. דרשת הרב דוד לבנון בשעה 22:30

סליחות עם יצחק מאיר יתקיימו בשעה 00:30 במתחם התחנה בירושלים.

בבית הכנסת בארדיטשוב בבני ברק ברחוב החלוצים 20 יעבור לפני התיבה הזמר ארי היל  בנוסח חסידי אותנטי

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

סליחות בנוסח קרליבך יתקיימו עם הבעל מנגן נפתלי קמפה בבית הכנסת סימטת אורנשטיין חדרה בשעה 23:00

בבית הכנסת הספרדי היכל חיים ת"א יתקיים מעמד סליחות בשעה 23 עם החזן חיים אליעזר הרשטיק ובנו שרוליק, דברי חיזוק ישא האב אליהו חזות.

סליחות בנוסח קרליבך עם הזמר חיזקי סופר יתקיימו בשעה 23:45 בהיכל שלמה.  

בבית הכנסת בית מתתיהו ברחוב העבודה 1 גבעת שמואל יעבור לפני התיבה החזן אודי אולמן והילד סער שפרלינג בשעה 23:00

בקבר דוד המלך יתקיים בשעה 00:15 סליחות בנוסח קרליבך עם אליהו זלסקו, והכלייזמר הירושלמי