אאא

הודעה חריגה יוצאת הערב (שני)  ממשרדי ועד הישיבות. הסיבה: גורמים המזוהים עם "הפלג הירושלמי" והקנאים מתקשרים לישיבות מציגים את עצמם כוועד הישיבות ודולים פרטים חסויים על תלמידי הישיבות.

בהודעה נכתב: "בימים האחרונים הגיעו אלינו תלונות כי גורמים הידועים לנו והמתחזים ל'וועד הישיבות' מתקשרים למשרדי הישיבות או לתלמידי ישיבה ומבקשים להעביר אליהם רשימות של תלמידי הישיבה ואת אלו שעזבו ורשימות נוספות שמטרתם ברורה".

"להוי ידוע", מדגישים בוועד הישיבות: "כי פניות אלו לא יצאו ממשרדנו ומאחורי יוזמה זו עומדים גורמים אינטרסנטים שונים ומשונים שכוונתם אחת לגרום נזק לעולם התורה בכל דרך".

"וועד הישיבות מעביר הנחיות בדרך מקובלת ומוסדרת, וכל פניה שאינה מופנית בדרך המקובלת לא מאתנו היא, וראשי הישיבות נדרשים לעמוד ולהעמיד על חומרת על חומרת הדין", נכתב.