אאא

ולקחתם לכם פרי עץ הדר: בימים האחרונים עולים למעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, סוחרי אתרוגים ולולבים להציגם בפני הגר"ח קודם חג הסוכות.

מרן הגר"ח בודק כל אתרוג ואתרוג וכל לולב ולולב באופן נפרד ומביע את דעתו ההלכתית בעניין כשרותו והידורו כשהוא מביע את התפעלותו מהגידול הנאה ומההדר המושלם.

כבכל שנה, בשבועות הקרובים יובאו לשולחנו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי אתרוגים רבים מסוחרים שונים, מהם יבחר לבסוף את האתרוג הכשר והמהודר ביותר, עליו יברך בחג.