אאא

 הגאון רבי חיים קנייבסקי, הרב גרשון אדלשטיין הרב ברוך פוברסקי ר"י פוניבז', הרב רבי חיים הלוי וואזנר אב"ד זכרון מאיר ור"י 'חכמי לובלין', האדמו"ר מסדיגורא והאדמו"ר ממודז'יץ, קיבלו בחיבה במעונם את ראשי יד לאחים שהגיעו להתברך לקראת השנה החדשה, ולמסור דו"ח על ההתפתחות המרשימה בכל מישורי ההצלה להוציא יקר מזולל. 

הרבנים התעניינו אצל יו"ר יד לאחים הרב ישראל ליפשיץ, שמואל ליפשיץ מראשי הארגון והמנכ"ל יוסף גנץ, אודות פרטים שונים הנוגעים להצלת נפשות מציפורני המיסיון ומכפרים ערביים. הם עיינו בדו"ח המיוחד שמרכז עשרות סיפורי הצלה מרכזיים משלשת החודשים האחרונים של השנה, וקיבלו חוברת מיוחדת המרכזת אלפי שמות של ניצולי יד לאחים, אנשים, נשים וטף – בכדי שיעתירו עליהם לשנה טובה ומתוקה. 

למשלחת יד לאחים התלוותה משלחת של ילדים בוגרים ובחורי ישיבה, שמראם החיצוני לא הסגיר את העובדה שהם גדלו וחונכו כמוסלמים. משלחת מייצגת זו הייתה הדוגמא החיה לפעילות פדיון שבויים של יד לאחים, ולפעילות ההמשך של הארגון עם הניצולים. 

בסיום הביקור הרעיפו גדולי ישראל ברכות חמות על ראשי יד לאחים, שיזכו להמשיך לקדש שם שמיים ברבים ולהחזיר עוד ועוד נשמות לצור מחצבתם, ואף תרמו מכספם האישי לטובת המשך פעילות הקודש של יד לאחים לפדיון שבויים. הם גם בירכו בחום את הבחורים לשנה טובה ומתוקה ושיזכו לגדול בתורה וביראת שמיים לתפארת עם ישראל, מבלי שאנשים מעברם יפריעו להם בדרכם החדשה. הבחורים הניצולים התרגשו מאוד ואמרו כי לא ישכחו את הרגעים הנדירים הללו בקרבתם של גדולי ישראל. "מי חלם שאנו שגדלנו כילדים מוסלמים, נזכה ליטול חלק במעמד שכזה?" אמר אחד מהם.