אאא

הסערה סביב הבחירות בעיר אלעד לא יורדות מסדר היום: בשעות הערב (שני) פורסם מכתבו של נכד הגאון רבי דב לנדו, ר"י סלבודקא, בו הוא מפרט בארוכה את דעת סביו כי יש לתמוך בישראל פרוש לראשות העיר, תוך טענה כי בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הסתירו ממנו במכוון את דעתו של הרב לנדו שסובר כי יש לתמוך בפרוש.

במכתב שנשלח לראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן, עליו חתום טוביה לנדו, הנחשב למקורב לאנשי ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, מגולל לנדו את השתלשלות העניינים: "מורי זקני הביע בפני בכאב כי דעתו נותרה כבתחילה שהראוי לכהן בראשות העיר אלעד הוא אך ורק הר"ר ישראל פרוש הי"ו".

"כידוע למעכ"ת שליט"א, מו"ז שליט"א אינו מתערב באופן פעיל בכל נושאי מפלגות סיעות הסכמים ושאר ענינים שהינם פוליטיים במוצהר, ואעפ"כ יצא מגדרו וחרג מהרגלו ונהג שלא כדרכו ונפגש פגישות ויזם יוזמות וכתב מכתבים ושלח שליחים, והכל בכדי לפעול לטובת העיר אלעד ברוחניות ובגשמיות ולהותיר בתפקידו את הר"ר ישראל פרוש שהוא מכירו כגברא דמרא סייעיה במקום שהוחזקו הנכשלים בו, ובא בדעה אחת עמו מרן הגרמ"ה שליט"א.(הגאון רבי משה הלל הירש)".

מוסיף לנדו:"מכיון שמורי זקני שליט"א ידע שיש בענין כעין זה גורמים וטיעונים פוליטיים כאלו ואחרים, על כן יחד עם מרן הגרמ"ה שליט"א הוא קרא לפגישה את הר"ר משה גפני להציג בפניו את דעתם, הרב גפני דן עמם בענין משך שעה ארוכה, והוצע שהאב"ד הגר"י סילמן שליט"א המכיר היטב את העיר אלעד ינהל יחד עמו את המו"מ מול הסיעה שעליה נמנה הר"ר ישראל פרוש בכדי שהכל יבוא על מקומו בשלום והתוצאה תהיה שהר"ר ישראל פרוש ימשיך לכהן בתפקידו, וכן התבקש הרב גפני על ידם להציג בפני מרן הגר"ח שליט"א ומרן הגר"ג שליט"א שדעתם כי הנכון ביותר הוא להשאיר את הר"ר ישראל פרוש בתפקיד".

"במקביל מו"ז שליט"א כתב מכתב שזו דעתו וזו דעת מרן הגרמ"ה שליט"א, ושלח להרב דוד שפירא ע"מ שיעביר את הדברים למרן הגרי"ג ולהרב יעקב קנייבסקי ע"מ שיעביר את הדברים למרן הגר"ח, הרב דוד שפירא אכן העביר את הדברים למרן הגרי"ג שליט"א ומרן הגרי"ג שליט"א הבהיר את דעתו והורה את הוראתו להרב גפני ולגורמים נוספים שיפעלו להוציא את הדברים אל הפועל".

"אך מאידך בנוגע לפנייה לבית מרן הגר"ח שליט"א עד לרגע זה לא התקבלה תשובה על מכתבו של מו"ז שליט"א למרות שעברו מספר חודשים ולמרות שפנו מספר פעמים שיתייחסו לבקשת מו"ז שליט"א ויעבירו את דעתו של מו"ז שליט"א למרן הגר"ח שליט"א, וההתייחסות היחידה לפניות מצד מו"ז שליט"א היתה שליחת מכתב מא' מגדולי הרבנים שליט"א בעיר אלעד ותורפו עדות על הרב יעקב קנייבסקי שהוא מתנהל בענייניות ולשם שמים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לפני מספר שבועות, כאשר ראה מו"ז שליט"א שכל נסיונותיו הנ"ל להעביר את הדברים לידיעת מרן הגר"ח שליט"א אינם צולחים, קרא לאחד מבני משפחתו של מרן הגר"ח שליט"א הנאמן ע"י מו"ז שליט"א, ושלח על ידו מכתב למרן הגר"ח שזו דעתו וזו דעת מרן הגרי"ג, ואכן מרן הגר"ח צירף את הסכמתו והוסיף דברים בכת"י וחתם את חתימתו, אך למחרת הגיע שליח אחר עם מכתב שבו כתוב דברים אחרים, כאשר במכתב השני הטופס והחותם בשני כתבים שונים הם כתובים".

"אציין עוד כי בכל עניני ההצעות להסכמים שעלו וירדו השכם והערב מו"ז שליט"א לא הסכים להתערב כלל, ונותר איתן בדעתו שראוי שראש העיר ימשיך בתפקידו.

"כעת הענינים התפתחו בצורה אחרת, ומכיון שמעכ"ת שליט"א איש תבונות אשר שימש חכמים לפעול בעניני הכלל מתוך אחריות ומתוך נטילת עצה מן הזקנים חשבתי אל נכון שידע מעכ"ת שליט"א כי דעתו של מו"ז שליט"א לא השתנתה בענין, ועל כן אינו מתעתד לתמוך במועמד אחר". על החתום: טוביה לנדו".

ל"כיכר השבת" נודע כי האב"ד הגאון רבי יהודה סילמן ביקר היום במעונו של הגאון רבי דב לנדו להתייעצות ממושכת. ראש הישיבה התבטא כי לא יתמוך במועמד בניגוד להכרעת גדולי ישראל הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין. יצוין כי זמן קצר לאחר הפגישה, יצאה ההודעה מגדולי ישראל כי יצחק פינדרוס יתמודד לראשות העיר אלעד מטעם דגל התורה.