אאא

עם צאת יום הכיפורים, פנה מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לסכך את סוכתו בעזרת בני ביתו, כפי שנוהג בכל שנה מיד לאחר ההבדלה.

הגר"ח קנייבסקי התפלל את כל תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת 'לדרמן' הסמוך לביתו, זאת למרות שהקפיד ממרום גילו לצום את כל הצום.

בנוסף, הגר"ח קנייבסקי קיבל את עליית 'מפטיר יונה', הנחשבת לעלייה החשובה ביותר בימים הנוראים.