אאא

דף מ"ט, מנחות - יום שישי:

 

 

דף נ', מנחות - שבת קודש: