אאא

בית מנחם בכפר חב"ד עם תזמורתו של גרשון פריישטט.

קהילת חב"ד בכיכר המצבה, רחוב העצמאות 67 בת ים- יופיע הזמר שלמה אשר בליווי תזמורת. מתחילים בשעה 8:30.

הבמה המרכזית בחולון, ברחבת המדיה טק - יופיע הזמר אסף שפר עם תזמורתו של אהרל'ה נחשוני בליווי 5 נגנים.

בחדרה בבמה המרכזית איציק דדיה והקינדרלך, בליווי תזמורתו של המעבד ישראל סוסנה.

ישיבת 'יסודות' במושב יסודות, עם הזמר קובי גרינבוים ותזמורתו של המאסטרו יהודה גלילי.

ישיבת 'אור לציון' ברחוב אוהלי יוסף בירושלים, עם עמי כהן ושלמה כהן.

אשדוד רחבת מבוא הדמומית מטעם מוסדות הרב מויאל זהר התורה עם הזמר אבי אילסון ותזמורתו של דוד איכלביץ.

ישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים, עם הזמר יוני ברגר ותזמורתו של  אלכס מיטלמן.

בית המדרש תולדות אברהם יצחק י-ם, יופיע הזמר אהרל'ה סמט עם הקלידן אליעזר ברנדמרק.

ישיבת 'אהל יוסף' בשכונת רמות בירושלים, בליווי תזמורת .

הקפות שניות בחצר נדבורנה אלעד עם שמוליק וינריך ותזמורתו המורחבת שוכי גולדשטיין מקהלת מלכות וילדי פלא .

ישיבת רבינו חיים עוזר יופיע הזמר גלעד פוטולסקי עם הקלידן אברימי שפירא.

ישיבת 'עטרת ישראל' בשכונת בית וגן בירושלים, עם הזמר מוישי רוזנברג, הקלידן אבי דרור והקלרינט חיים קירשנבוים.

ישיבת דרך ה' בירושלים עם הקלידן יוסי שטוקהומר והזמר מוטי אברהם.

ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, בליווי תזמורת. מדי שנה, אלפים מכל קצוות הארץ נוהרים לישיבה.

ישיבת 'חברת אהבת שלום' בראשות המקובל הגר"י הלל, עם עמוסי דיקן ואהרל'ה בנדר עד השעה 6:00 בבוקר.

ישיבת 'רשב"י' ברחוב השל"ה בבני-ברק, עם צאת החג הקפות שניות בליווי תזמורת.

ישיבת 'חזון עובדיה' ברוממה בירושלים, בהשתתפות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף נשיא הישיבה, בליווי תזמורת.

ברחבת עיריית כרמיאל, עם תזמורתו של מוישי וינדיש והזמר מארה"ב מיילך קאהן.

בית הכנסת חניכי הישיבות רבי יהונתן בן עוזיאל באלעד- יופיע הקלידן והזמר משה לוין .

בית המדרש לובלין ברחוב אלישע 2 בני ברק, עם האורגניסט זמר אברימי גולדשטיין. בצאת החג.

בית הכנסת המרכזי 'משכן שרגא' בשכונת רמות בירושלים, בליווי תזמורתו של שרוליק שטרן עם הזמר חיים עקשטיין.

רכסים ביה"כ חניכי הישיבות- הזמר והמלחין ישי שלר עם הקלידן שמואל כהן.

ישיבת 'אוצרות התורה' בבני ברק, עם שלמה ברונר ותזמורתו בהרכב של 5 נגנים.

בהקפות שניות המרכזית לחניכי הישיבות באשדוד בביהכנ"ס נפש החיים יופיע הזמר שלום ברנהולץ בליווי תזמורת עד השעה 12:30.

ישיבת 'רינת התורה' בירושלים, יופיע אמן הקלידים לייבלה ליפסקר והזמר שלום ברנהולץ החל מ 1:20 ועד השעה 5:30 לפנות בוקר.

בית הכנסת חניכי הישיבות קהילת בני תורה ברמות ג' ברחוב גרינברג 15 בירושלים -יופיע הזמר פיני שחר.

ישיבת 'ברית יעקב' ברחוב שערי תורה בבית וגן ירושלים הקלידן והזמר דודי ביטרן.

שמחת בית השואבה המרכזית לקהילה החרדית בב"ב בראשות הגר"י במברגר ברח' גאולה יופיע גדול הזמר החסידי יוסי ברגר עם תזמורתו של שאול כהן.

ישיבת "אש התלמוד" ברח' בית הדפוס בירושלים יופיע הקלידן יענקי דרט ותזמורתו עם הזמר מוישי כהן

ביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית הרצוג ברח' גניחובסקי יופיע הקלידן יוסי קניג בן חיים עם הזמר יידל ויס

בחצר הקודש ביאלא בני ברק, עם הבעל מנגן שמוליק גפנר, והקלידן מושי וייס.

בית המדרש הגדול של האדמו"ר מפרמישלאן, רח' אברבנאל 3 בני ברק, עם הזמר הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק.

בית המדרש 'אהבת תורה' בית שמש עם הזמר שמעון דוידוביץ ושמוליק לוטרמן.

בבית הכנסת קהילת יסודות פרדס כץ יופיע הקלידן בני ורדי ותזמורתו.

בקרית ביאליק (חיפה)- עם הזמר אבי בן ישראל ותזמורתו של יוני לוגסי. שעה אחרי צאת החג.

ישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק, עם הזמר מנדי ויס ותזמורתו של יואלי דיקמן.

קהל עדת ירושלים 'המתמידים' ברחוב מנחת יצחק, הקפות המרכזיות, עם יוסלה קרישבסקי ומנדי גולדברג.

ישיבת 'דעת חיים' בבית וגן ירושלים, עם הזמר מוטי לייכטר והקלידן שימי יאקב.

ישיבת 'באר התלמוד' שע"י יקירי ירושלים , עם שרוליק קלצקין ולהקתו.

ישיבת 'יסודות התורה' בתל אביב, עם שלמה גובי ותזמורתו.

ישיבת 'אמיתה של תורה' בירושלים, עם יואלי שטיינברג והקלידן נפתלי דז'אלובסקי.

הישיבה הגדולה 'אור ברוך' בבית וגן, הקלידן ישראל פריד עם הזמר דב פרידמן.

ישיבת רש"י בירושלים עד אור הבוקר עם תזמורתו של קובי מירסקי.

ישיבת 'היכל יצחק' (לנדא) בקרית יובל בירושלים, עם הזמר נפתלי דוד ואמן הקלידים אשר גבאי.

ישיבת 'נתיבות החכמה' (וולפסון) בבית וגן ירושלים עם הזמר אלי  ווייס בלווי הקלידן איציק אייזנשטט.

ישיבת 'מאור התורה' בירושלים, עם אברהם משה ברדוגו ותזמורתו.

ישיבת 'תפארת לוי' באלעד, עם ברוך ויזל וארי פרקש.

ישיבת"דברי חיים"-ויזמן בבני ברק, עם הקלידן מאיר קליין והזמר הלל פולק.

הזמר עוזיה צדוק יופיע בבמה המרכזית בנס ציונה.

הקפות שניות בבית המדרש ק'אזניץ בראשות האדמו"ר שליט"א ברח' ויצמן 71 ככר המדינה תל אביב בליווי תזמורת

ישיבת עטרת שלמה בני ברק רחוב חגי אושי לנדסמן ואושי פרוש

בישיבת תפרח הספרדית "באר יצחק" עם הזמר אבי מילר ותזמורתו של פסח באגד בשעה 9:45 בערב..

סאסוב הקפות שניות תזמורתו של הרשי הרטמן ומקהלת ויזניץ

קהילת רבי עקיבא בברכפלד צביקה בנדר ונגנים

בישיבת שער התלמוד בבני ברק בליווי הקלידן והזמר מוטי גלזר.

ברחובות בית חב"ד ברח' חב"ד 1 שמחה פרידמן ולהקתו.

מתנ"ס קרית משה ברחובות בשיתוף הגרעין התורני אורות חנן הזמר יוסי מדר ולהקתו בשילוב מקהלת מלאכי שמים.

אייל טויטו ותזמורתו מתחם ישיבת עמיחי רח' לחי , פינת דרך י-ם.

רחבת בית הכנסת "ישמח ישראל" רחוב הגליל 10 פרדס כץ הזמר יהודה מלכה בליווי תזמורתו המורחבת של יוני אליאב.

הזמר חזקי טאלר יופיע עם הקלידן עמנואל סטיוי בבית כנסת בית דוד תל ציון רחוב מקור ברוך בשעה 9:00

בקהילת בוטושאן רח' ישעיהו ב"ב בליווי תזמורת

בהדר גנים פתח תקווה ביכנ"ס 'היכל הקודש' קלידים- אבי מינה זמר אבי לרנר.

שמואל הררי בליווי הקלידן אלי אוסדון . ברובע ט באשדוד ברחבת בית הכנסת של הרב שמעון כהן . רחוב בוזגלו 21.

בית כנסת חניכי הישיבות מזרח ברכפלד רחוב רשבי עם תזמורתו של צביקי מילר

במערת המכפלה בחברון יופיע הזמר החסידי מנדי גרופי עם אמן הקלידים משה אברהם - מושמוש

איציק אהרון ותזמורתו עם הזמר אריק וינר בבית כנסת "מגן אברהם" בעיר בית שמש רמה ג' רחוב ירמיהו הנביא 13.

בשערי תבונה אלעד יופיעו הזמר אברהם ריס ולהקתו

בישיבת תורה ודעת רמות ד׳ עם הזמר אביגדור רוט ותזמורתו

מידד טסה ותזמורתו רחבת אור החיים רובע ט' אשדוד

ברובע ט באשדוד שמשון דניאל עם אברומי וינברג

הקפות שניות בחניכי הישיבות שתילי זיתים תזמורת הורדצקה בניצוחו של אשר ברדה

הנתונים באדיבות האמרגן ואיש היח"צ יוסי פרנקל ממשרד ההפקות פרנקל & בינדר.