אאא

במרוצת השנים פורסמו לא מעט "סגולות" בשמו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, חלקם על ידי בעלי עניין שונים, כאשר בפועל הציבור לא ידע מה הן הסגולות עליהן ממליץ שר התורה.

כעת, העלון 'דברי שי"ח', מפרסם את רשימת הסגולות שמרן ממליץ עליהם לציבור - במיוחד לזרע של קיימא:

 1. לשתות יין בהבדלה במוצאי שבת ולא מיץ ענבים.
 2. לשים המיטות בין צפון לדרום, והראש בצפון.
 3. לכתוב ולהדפיס חידושי תורה.
 4. לבדוק מזוזות.
 5. לשלם עבור מלמד ללמד ילד אחר.
 6. לומר לכהן לכוון עליו בברכת כהנים (שמו ושם אמו).
 7. לעשות שילוח הקן (סגולה לזש"ק ולשידוך).
 8. להתפלל בקבר רחל.
 9. להתפלל בשונם במקום שנענה בו אלישע כשהיה אצל האשה השונמית.
 10. לבקש ברכה מאדם שהוא מן הנעלבין ואינם עולבין. 
 11. שתיית חמין במוצאי שבת (הגר"ח מייעץ זאת לחשוכי בנים כסגולה להיפקד. גם האישה צריכה לעשות זאת) 
 12. לגדל זקן.
 13. לקבל שבת יותר מוקדם.
 14. לענות "אמן יהא שמיה רבא" בכל כוחו. 
 15. ללמוד עם אשתו הלכות שבת.
 16. ייעץ הגר"ח ליהודי חשוך בנים לעלות לארץ ישראל ולאחר שעלה - נפקד.