אאא

מקומון חרדי בצפת אולץ מטעמים משפטיים לפרסם קמפיין ובו ציטוטים שאינם תואמים את רוח המקומון החרדי. למרבה ההפתעה, פרסם המקומון את הקמפיין לצד התנצלות בולטת.

המדובר הוא במקומון החרדי 'ידיעון צפת'. בתקופת הבחירות, המועמדים לראשות ולמועצה מפרסמים את מצע הבחירות שלהם על דפי העיתונות המקומית, אלא שקמפיין הבחירות של המועמדת למועצה - ויקי אלקבץ (העבודה) הכניס את הנהלת המקומון לשאלה כבדת משקל באשר לפרסום הקמפיין.

במצע הבחירות של המועמדת אלקבץ נכתב בין היתר שבחים בגין פעילותה על עצירת בניה בלתי חוקית של בתי כנסת בעיר צפת, דבר אשר נוגד את רוח הפרסום במקומון החרדי אשר סירבו לפרסם את הנכתב.

הקמפיין וההתנצלות (צילומסך)
הקמפיין וההתנצלות (צילומסך)
הגדלה

כאשר נאמר לאלקבץ כי הדבר נוגד את רוח המקומון החרדי וכי אין אפשרות לפרסם את המכתב, איימה אלקבץ בתביעה עם מכתב מעו"ד.

באורח חריג ובהתייעצות עם רבנים, החליטו בהנהלת המקומון לאפשר את פרסום הקמפיין החריג לצד מודעת התנצלות גדולה.

במודעת ההתנצלות נכתב: "הכנסת פרסום זה אשר בצד ימין נכפתה עלינו משפטית, וסעיפים מסוימים בה כמובן צורמים לנו כמקומון חרדי ולכל יהודי חרדי ובן-תורה. קבלו את מלא התנצלותנו".

תגובת ויקי אלקבץ לא התקבלה עד לשעת פרסום הכתבה.