אאא

הגאון רבי שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז', נשא השבוע נאום בכינוס הבחירות המרכזי בירושלים של מפלגת 'בני תורה - עץ', של 'הפלג הירושלמי'.

במשאו, עמד הרב מרקוביץ על ההבדל בין מערכת הבחירות הקודמת לזו של היום, וזאת בשל חסרונו של הגר"ש אוירבך זצ"ל, והסביר כי הנהגת הרב אוירבך הייתה לבנות את כל אחד ואחד מציבור בני התורה ל'מוסר נפש', ולכן הדור הצעיר נחוש כל כך ומלא במסירות נפש במאבק נגד הגיוס, וכן בהקמת מאות המוסדות החדשים ובתי הכנסת בכל עיר ועיר.

ראש ישיבת פוניבז' אמר כי במערכת הבחירות הקרובה, נדרש מציבור בני התורה מסירות נפש למען הכלל, וזו האחריות כעת על כל אחד ואחד להירתם למערכה הכבירה.

"כיכר השבת" מגיש את דבריו המלאים:

"יש שינוי עצום בין הבחירות שעברו לבחירות היום. אז זה היה מצב שהיה אחראי, היה לנו את רבינו הקדוש ראש הישיבה זצ"ל. יכולנו לעזור לו ולפעול, אבל הוא היה אחראי. היום אין אחראי כמוהו.

"יש שינוי גדול בין מה שהיה בדורות האחרונים לבין מה שקרה פה בחמש שנים האחרונות. לכל רבותינו הגדולים זצ"ל היה משהו משותף מלבד הנהגת הדור שהייתה מסורה בידם. דבריהם היו נשמעים... כשהחזון איש אמר משהו בחדרו ידעו בכל חלקי הארץ את דבריו, וידעו לא ללכת נגדו. כך גם היה אצל הרב מבריסק. ואצל מרן הרב שך כולם יודעים שכל השלטון החילוני רעד מפניו. כך גם אצל מרן הגרי"ש אלישיב, הם פחדו.

"אבל אצל רבינו הקדוש, ר שמואל אוירבך זצ"ל, הם לא פחדו מדבריו ועוז העזו לדבר נגדו. מה קרה כאן, מה ההבדל הזה?

"את ההסבר לכך ניתן ללמוד מהאבות הקדושים. אברהם ויצחק המלכים שבאותה תקופה כיבדו אותם, אבל את יעקב אבינו לא כיבדו, והוא נזקק בכל מקום לבקש טובות, הוא היה בגלות. אצל לבן, אצל עשיו, כשהוא בא לארץ ישראל היו לו מלחמות, רק בסוף ימיו פרעה כיבד אותו בזכות יוסף הצדיק.

"רבותינו מסבירים את זה, שיעקב אבינו יכל לפעול נגד כולם בכוחותיו הרוחניים, אבל בכל זאת התנהל מול עשיו כאילו אין לו כוחות, הוא התנהג כמו בגלות. והסיבה לכך, שיעקב אבינו קבע לדורות אחריו איך יתנהלו בגלות.

"מרן ראש הישיבה זצוק"ל, אם דבריו היו משתיקים את השלטון החילוני, מה היה נשאר מאיתנו כעת לאחר שהסתלק? כולנו היינו נעלמים. אבל הוא לימד אותנו בתקופתו שאין מי שישמע את דבריו בחוץ, וגידל אותנו את כולנו למסור נפש בעצמנו, ועכשיו אין כוח שיכול לעמוד בפנינו. הרי כל ההקמות של המוסדות שעוסקים בהם בשנים האחרונות, זה הכל מסירות נפש אדירה, המאבק נגד הגיוס, זה בכלל מסירות נפש אדירה. ככה כל דבר ודבר זה מסירות נפש. כי לא נותנים לנו לעשות כלום.

"ומי שגידל את כל המוסרי נפש הללו, זה רבינו הקדוש. הוא עשה את זה ככה - תמסור נפש ותצליח, זה מה שהוא לימד וגידל אותנו. וכך קם לו גוף עצום, חזק מברזל של מוסרי נפש, שדבר לא יכול להם. כי עם ישראל נבנה ובנוי על מסירות נפש, זה הסוד שלו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"במערכת הבחירות הזאת, יש מסירות נפש שעוד לא עמדנו וקיימנו אותו. עד עכשיו אנשים מסרו נפש לקהילה שלהם, אם זה בחיידר או בית כנסת וכו. אבל עכשיו צריכים מסירות נפש למען כלל הציבור, זה בחירות. כל אחד שמצטרף לפעילות למען המערכה, הוא בעצם מצטרף למסירות נפש כללית למען הציבור כולו.

"וההבדל הוא עצום בין מערכת הבחירות שאנחנו מנהלים לבין כל האחרים, כי בעוד כולם עסוקים בלהשיג עוד עמדת כוח ועוד תקציב, אצלינו זה המקום היחיד בעולם שעסוקים בכלל בעניינים רוחניים ובקידוש שם שמים בעולם.

"ובירושלים בפרט, אחרי שחיים אפשטיין נכנס לתפקיד שלו, אין לתאר ולשער מה זה עשה לצבור בני התורה. זה נתן כוח עצום להמשיך הלאה לגדול ולפרוח. ואם נכניס בירושלים עוד נציג ושניים, אין לשער את ההישגים הרוחניים שנוכל לקבל בעקבות כך.

"אמנם אין את האחראי הגדול עלינו, אבל רבינו הקדוש גידל אותנו לכך, שאנחנו אחראים על כל הרוחניות של כל כלל ישראל, ועל כך אנחנו נמסור את הנפש".