אאא

גדולי תורה, ראשי ישיבות, רבני העיר רחובות מכל החוגים והעדות ומאות תושבים התכנסו אמש (מוצאי שבת) באולם 'בית העם' לחיזוק הרשימה החרדית למועצת העיר שסימנה שס"ד - 'דגל התורה' וש"ס יחד, בראשות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שהגיע באורח נדיר והיסטורי לעיר.

הגראי"ה קוק ראש ישיבת 'מאור התלמוד' נשא דברים בפני מרן הגר"ח על חשיבות המערכה והדגיש כי רק רשימה חזקה של הנציגות החרדית תשיג את היעדים.

את דבר מרן הגר"ח הביא תלמידו הגר"א מן שאמר כי "לפנינו מערכה של קידוש השם ואם חלילה להיפך זה חילול השם. חובה על כל אחד ואחד להצביע לרשימת שס"ד ולא לשום מפלגה אחרת".

עוד נשאו דברים יו"ר הידברות וראש ישיבת היכל מאיר הגר"ז כהן, הגר"צ כהן רב שכונת קרית משה בעיר, הגר"י גרנדוויץ' ר"י חכמה ודעת שהביא את דברי הגרי"ג אדלשטיין.

יצויין כי לצד כל רבני העדות והחוגים במעמד אף נטל חלק רב קהילת החסידים בעיר הגאון רבי חיים פרוינד.

עם סיום העצרת נענה מרן הגר"ח קנייבסקי לבקשת ראש ישיבת מאור התלמוד, וניגש לביקור בישיבה. אלפי המשתתפים ליוו את רכבו בשירה עד הגיעו לרחבת הישיבה, שם המתינו מאות בחורי הישיבה שקיבלו את פניו בשירת עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.