אאא

בעקבות פסיקת בג"ץ הבוקר (שני) לדחות את עתירת יצחק פינדרוס, מי שהיה המועמד לראשות העיר אלעד - ונפסל, ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הניח הצעת חוק על שולחן הכנסת, ולפיה, יבוצע תיקון חקיקה, ומעתה, הדרישה כי מרכז חיו של המועמד לראשות העיר, יקבע לפי עת נכנס לתפקידו בפועל, ולא על פי מועד הגשת הרשימות.

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב: "הזכות לבחור ולהיבחר הינה זכות יסוד אשר בהעדרה אין כל ערך למושג דמוקרטיה. חוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע, כי הזכות להיבחר הינה "מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית.

"הרציונל בדבר הינו כי הנבחר המיועד יהיה תושב המקום ויבוא במגע עם תושבי עירו עליהם הוא מופקד, לשם כך די בקביעה כי מקום מגוריו הקבוע "עת נכנס לתפקידו" יהא בתחום אותה רשות מקומית".

ח''כ מיכאל מלכיאלי
ח"כ מיכאל מלכיאלי
הגדלה

לדברי ח"כ מיכאל מלכיאלי: "הצעת החוק חשובה מאוד ובשעות האחרונות החלו לחתום עליה חברי כנסת מסיעות רבות בבית. אני בטוח שהצעת החוק תאושר בכנסת".

מוקדם יותר, לאחר החלטת בג"צ, הגיב מלכיאלי: "פסיקת בג"ץ בעניין אלעד, יום עצוב. אותם אנשים ששלחו את העותרים לעתור לבג"ץ, לא פגעו בפינדרוס, אלא פגעו במשלחים, הלא הם מרן חכם שלום כהן ומרן הגר"ח קניבסקי. לא יאמן שאנשים שומרי מצוות מסוגלים לעשות מעשים שכאלו".