אאא

הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול מזהיר כי מעמד הדת והרבנות הראשית בישראל אינו במיטבו וכי גורמים הממונים על ידי זרים מנהלים מאבק בכדי לשנות את צביון המדינה. 

לחברי מועצת הרבנות נשלח בימים אלו חוברת סיכום של כלל ההחלטות אשר נתקבלו במועצה בקדנציה האחרונה תחת כהונת הגר"ד לאו. לחוברת צורף מכתב אישי מהרב הראשי לחברי המועצה.

במכתבו מסכם הראשי את שנות כהונתו כנשיא המועצת וכותב בין השאר "אין זה סוד, שמעמד הדת במדינת ישראל בכלל ושל הרבנות הראשית בפרט, אינו במיטבו. נושאים שעד לפני דור לא עלו על שולחנם של גדולי ישראל, עולים על שולחננו מידי יום. גופים רבים שנתמכים על ידי גורמים זרים, מנהלים מאבק במטרה לשנות את צביונה היהודי - ציוני של המדינה. מגמתם אחת, להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה".

"הם מתמקדים במספר נושאים" מפרט הרב הראשי: "האחד, נגד זהותה הציונית של המדינה, והשני, נגד זהותה היהודית. אופן המאבק הוא ראשית, שינוי הסטטוס קוו בנושא דת שהיה מקובל עד כה, ובעיקר להחליש את מעמדה של הרבנות הראשית לישראל, כשהיעד הוא הפרדת דת מהמדינה. להפוך את מדינת ישראל למדינה ללא כל צביון יהודי. האמצעים שעומדים להם עצומים. הם פועלים להשפיע על דעת הקהל ומטמיעים בלב הציבור כי אין צורך ברבנות הראשית."

עוד מוסיף הרב הראשי במכתבו לחברי המועצה ותוקף גורמים בציונות הדתית שחברו לרפורמים: "לצערי, גם גופים שהם שייכים לזרם הדתי-ליברלי, משתפים פעולה עם הרעיון להחליש את הרבנות הראשית. להקים רבנות קהילתית שבה כל קהילה תוכל לבחור לעצמה רב שמתאים לה. להקים מערכת גיור נפרדת, בתי דין עצמאיים וכו'. חלקם אף מציגים את תורתם בריש גלי, ומתיימרים לומר שהם ממשיכי דרכו של מרן הגראי"ה קוק.

"הדברים מחלחלים גם לציבור הדתי. מי שנלחם למעט את מעמדה של הרבנות הראשית משתמש בכל האמצעים. ולא חסרים אמצעים כספיים בידם ללחום ולפגוע בדעת הקהל ולהרחיקם מהרבנות הראשית. הרבנות הראשית נאלצת להיאבק כנגד מגמה זו, ועל שולחנה של המועצה נדונו סוגיות כבדות משקל, במטרה להדוף את המגמה הנ"ל"