אאא

אחרי הניצחון של דגל התורה וש"ס בירושלים, בהכתרתו של מועמדם משה ליאון לראש העיר, ירד אברך ירושלמי לבתיהם של גדולי ישראל בבני ברק, כדי להודות להם על הניצחון בבחירות.

בתיעוד בלעדי, שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה הרב זאב דינר, בנו של הגאון רבי יהודה אריה דינר, כשהוא נכנס תחילה למעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

בעוד הגר"ח היה שקוע בדף הגמרא, ניצל דינר את הרגעים לצידו כדי לומר: "מודים לרב על ה'קידוש ה'' שהיה אתמול".

"באנו מירושלים, וקיבלנו ראש עיר שומר תורה בזכות הרב, כוח התורה. ה יעשה קידוש ה' גדול שם, ואנחנו רוצים להודות לרב על זה", הוסיף האברך, שזכה לברכת הצלחה.

לאחר מכן נכנס דינר למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ואמר לו: "אני גר בירושלים, ואני רוצה להגיד יישר כוח לראש ישיבה על הקידוש ה' שהיה אתמול".

הגרי"ג השיב לו בחיוך: "זו סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא".

צפו בתיעוד