אאא

מעמד רב רושם התקיים בשבוע האחרון בבית הכנסת 'לדרמן' בבני ברק, כאשר אברכי רשת הכוללים ש"ס אידן, ערכו מעמד אדיר של סיומי הש"ס, יחד עם קבוצת תומכים מכל רחבי העולם.

רשת הכוללים שהוקמה על ידי גאב"ד פוזנא מקיימת מסגרת לימוד מיוחדת בה מסיים כל אברך חמישה פעמים את לימוד כל הש"ס במשך כל שנה, כשביחד זה 13,555 דפי גמרא עם רש"י ותוספות בעיון מוחלט. סכום הדפים הנלמדים במסגרת הרשת כולו ביחד מגיע ליותר מחצי מליון דפים, או ליתר דיוק - 569,310 דפי גמרא.

בסוף כל חודש, חייב כל אברך לעמוד בבחינה בכתב על 225 דפי גמרא, בכל חצי שנה נערך מבחן על 1,350 דפי גמרא דהיינו חצי ש"ס ובסוף כל שנה נערך מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי - שהם 2,711 דפים.

הופעתו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי, נשיא רשת הכוללים ש"ס אידן, במעמד סיומי הש"ס של אברכי הכולל, התקבלה בהתרגשות רבה.

הגאון רבי שמעון גלאי נשא דברים במעמד אודות חשיבות אברכי הכולל, וגודל זכות התומכים החשובים שבתרומתם מתקיימת רשת הכוללים. הגאון רבי משה אייזיק סמט ראש הכוללים אמר את ההדרן על הש"ס, והנדיב ר' יוסף הירש מניו יורק אמר קדיש לאחר הסיום.

הגר"ח עבר על נוסח האגרת לפניו, וחתם את דברי ברכתו: "ב"ה, כ"ח חשון תשע"ט. תהא השורה הזאת לעדה על כבוד הרבנים הגאונים אברכי כוללי "ש"ס אידן" שבראשות הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א אב"ד דקהילת פוזנא – שהמה בעלי תריסין ובעלי מידות טובות, והיו אצלי ובחנתים בשאלות על כל הש"ס, ונפלאתי על ידיעתם העצומה, ובכח יגיעתם שמשננים את הש"ס כולו מידי שנה בשנה בעיון ובבקיאות, ואשרי חלקם, וחלקם של המסייעים ועוזרים לכך הנטולים חלק כחלק, וככל שיבואו לעזרתם יזכו לראות ברכה בפרי עמלם בכפל כפליים ולהינצל מחבלי משיח, ואברכם שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת והרחבת הדעת עם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם אכי"ר".