אאא

בעוד פחות משבועיים, בכ"ד בכסלו, יחול התאריך שקבע בג"ץ כי ממנו והלאה, 'חוק הגיוס' המאפשר את המשך דחיית שירותם של בני הישיבות - יתבטל, כך שאם עד אז לא יעבור חוק חדש ומתוקן או שתתקבל הארכה בבג"ץ, צפוי מעמד בני הישיבות להתבטל.

חילוקי דעות חריפים בתוככי סיעת 'יהדות התורה' הביאו לכך שלא התקבלה הכרעה בסוגיה הרגישה, בנוסף לכך, התפטרות ליברמן מן הממשלה טרפה את הקלפים ולא ברור האם ניתן יהיה להכניס שינויים בחוק שהוכן על ידי משרד הביטחון. 

אך אם בעולם הישיבות בישראל לא ניכרת דאגה באשר לחוק ולחובת הגיוס המרחפת על לומדי התורה, דווקא בישיבת ליקווד שבניו ג'רזי, בראשות הגאון רבי מלכיאל קוטלר המזוה עם 'הפלג' בישראל, נערכים לעצרת תפילה השבוע לנוכח המצב.

המודעה בליקווד
המודעה בליקווד
הגדלה

תחת הכותרת "עצרת זעקה" נכתב במודעה: "עקב המצב החמור השורר בארצנו הקדושה בגזירת גיוס בני ישיבות בכלל, ובפרט מה שמתכוונים חלילה להעביר חוק חדש לגייס יותר ויותר מבני הישיבות לצבא רחמנא ליצלן, ועוררו כמה מגדולי ישראל מחוגים שונים לעורר זעקה מחוץ לארץ לבוא לעזרתם ולעמוד לימינם.

"על כן מתאספים יחד בעזהי"ת לעצרת זעקה בשבוע פרשת וישלח הבעל"ט - ישאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי ארי' מלכיאל קוטלר, הגאון רבי אהרן פלדמן ראש ישיבת נר ישראל באלטימר, הגאון רבי יעקב האראוויץ ראש ישיבת בית מאיר ורב ק"ק מנין טעלז, ואח"כ אמירת תהילים ברוב עם".

במודעה לא נמסר תאריך מדויק של העצרת רק מצוין כי 'פרטים יבואו'.