אאא

יום שישי, מסכת מנחות - דף ק"ה:

 

 

שבת קודש, מסכת מנחות - דף ק"ו: