אאא

אוטיזם היא תופעה רפואית ששיעורה באוכלוסייה הולך וגדל בשנים האחרונות וכעת נחשפים הנתונים המספריים המדהימים על התופעה שריבעה את עצמה בעשור האחרון.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) פרסם בחודש יולי דו"ח ממנו עולה, כי במשרד הרווחה רשומים כיום 15,814 אנשים מעל גיל 18 עם אוטיזם. 17,326 ילדים בישראל נתמכים על ידי ביטוח לאומי בשל כך. אחוז הבנים מתחת לגיל 18 עם אוטיזם גבוה משמעותית משיעור הבנות – 83% ממקבלי הגמלה מביטוח לאומי הם בנים.

על פי החוק, ילד שאובחן על הספקטרום האוטיסטי ASD (בהתאם להנחיות משרד הבריאות), זכאי לקצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של 100% בסך של 2569 ש"ח לחודש, מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים. זאת בנוסף לסל טיפולים רפואיים לו זכאים הילדים המאובחנים.

באופן מעניין, שיעור הילדים המאובחנים עם אוטיזם ביישובים הערבים נמוך משמעותית משיעורם ביישובים יהודיים. כ-74% ממקבלי גמלת ילד נכה עם אוטיזם גרים ביישובים יהודיים. רק כ-6% מסך מקבלי גמלת ילד נכה עם אוטיזם מתגוררים ביישובים ערביים. את הפער בנתונים מייחסים בממ"מ למודעות הנמוכה לבעיה, לאבחון חסר ולנגישות הנמוכה לשירותי טיפול.

למרות המספרים הנמוכים יחסית, שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד הרווחה שמשתייכים למגזר הערבי מצוי גם הוא בעלייה – בשנת 2010 עמד שיעור הערבים עם אוטיזם מתוך כלל בעלי האוטיזם בישראל על 3% ואילו היום הוא נמצא על 9%.

מנתוני הדו"ח עולה כי בעצם רוב האוטיסטים בישראל הנם כאלו שאובחנו לאחרונה. מרבית האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד הרווחה הם בגילאי 2-15 ועומד על 57%. בנוסף, 80% מהאנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד הרווחה הם בני 2 עד 24.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

היכן יש הכי הרבה אוטיסטים בארץ?

ההיגיון אומר שלא אמור להיות הבדל בין האזורים, אך בפועל המספרים מראים כי שיעור האנשים עם אוטיזם הגרים באזור תל אביב והמרכז גבוה משמעותית משיעורם ביתר חלקי הארץ. מחצית מהמאובחנים עם אוטיזם, כ-7,900, גרים בתל אביב והמרכז. כ-3,400 מהמאובחנים גרים באזור חיפה והצפון, 3,200 באזור ירושלים וכ-1,300 מהם גרים באזור באר שבע והדרום.

בדו"ח מצוין כי "אין בידינו מידע מספק כדי להסביר את ההבדלים הניכרים בשיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד הרווחה באזורים השונים, ואת השיעור הגבוה יחסית באזור תל אביב והמרכז".

מחברי הדו"ח משערים בדומה להבדל בין הציבור היהודי לערבי, כי הפער בין מספר המאובחנים באזור המרכז ובין יתר חלקי הארץ נובע מהפער במודעות לבעיה והנגישות לאבחון וטיפול. השערה זו, כך מתואר בדו"ח, מקבלת חיזוק מנתוני פילוח האנשים עם אוטיזם על פי אשכול חברתי-כלכלי. שיעורם של האנשים עם אוטיזם באשכולות 1 ו-2 העניים הינו של 11% ו-11.8% בהתאמה, בעוד שבאשכולות 9 ו-10 העשירים שיעורם הוא של 29.5% ו-22.8%.

"הקשר בין מעמד חברתי כלכלי לבין שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד הרווחה עשוי להצביע על מודעות גבוהה יותר לזכויות הניתנות להם ונגישות גדולה יותר לשירותי טיפול ואבחון", נכתב בדו"ח, כשבסיומו נאמר כי גם במדינות נוספות נמצא קשר בין מעמד כלכלי גבוה לבין שיעורי אוטיזם גבוהים יחסית.