אאא

המונים ליוו הצהריים (שני) למנוחות את הגאון רבי שאול קצין זצ"ל, רבם של החלבים בארה"ב, שהלך במוצאי השבת לעולמו והוא בן 96. 

מיטתו הוטסה לישראל, והרב נטמן הערב בהר המנוחות בגבעת שאול בירושלים. מסע ההלוויה יצאה מישיבת המקובלים 'בית אל' דרך ישיבת 'פורת יוסף', שם ספדו לו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף, הגאון חכם משה צדקה, הגאון רבי יעקב הלל והגאון רבי יהודה כהן. 

בצעירותו, למד הגר"ש בישיבת 'פורת יוסף', לניו יורק הגיע לפני 76 שנה יחד עם רעייתו הרבנית ציפורה תחי', ומאז שימש כרב המקומי. במשך 24 שנים שימש כרבה הראשי של הקהילה החלבית בארה"ב.

רבי שאול קצין הוא בנו של הגאון רבי יעקב קצין, שהיה רב הקהילה החלבית לפני עשרות שנים וגיסו של קודמו בתפקיד חכם ברוך בן חיים זצ"ל.