אאא

בשנה שעברה הנפיק בנק ישראל שטרות חדשים, השטר החדש בערך 20 שקלים נושא את דיוקנה של המשוררת רחל בלובשטיין והשטר החדש בערך 100 שקלים נושא את דיוקנה של המשוררת לאה גולדברג. 

הרב גמליאל רבינוביץ העלה פלפול הלכתי מרתק האם מותר להשתמש בשטרות אלו או שיש לחשוש לאיסור של "לא תתורו".

הגר"ג רבינוביץ הגיע למסקנה כי מותר להשתמש בשטרות אלו אך יש להעדיף הדפסת שטרות עם תמונות צדיקים כפי שהדפיסו בעבר את תמונת הרמב"ם.

הגר"ג רבינוביץ העלה חמישה טעמים בשם הרב ברוך דדון:

א. על פי רוב אין העולם מביטים בהתבוננות מעמיקה בדמויות שעל גבי המטבעות והשטרות אלא הדבר נעשה בין רגע בנתינת השטר, או המטבע למוכר או למשלם, ואין לב האנשים נתון על המוצג בשטר, ובאופן כזה לא אסרו משום "לא תתורו" כי האיסור הוא רק בהסתכלות ובהעמקה בדמות אשה ולא בהבטה בעלמא ובפרט שאינו מביט להנאה.

ב. רוב האנשים המשתמשים בשטרות טרודים במלאכתם להפקיד או למשוך כסף מן הבנק, ולשלם ולקנות והרי זה בכלל בעבדתיה טריד, דלא חשיינן להרהור עבירה. 

ג. הנשים הנדפסות על השטרות אין האנשים מכירים אותם כלל בחייהם ולא ראו דמותם בקומתם ולא חיישינן בזה להרהור כלל, והאריך בזה בשו"ת יביע אומר ח"ט חאו"ח סימן ק"ח.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ד. הנשים הנדפסות על גבי השטרות הנזכרים, נפטרו זה מכבר לפני שנים רבות, ובאשה מתה הדבר קיל טפי, שאין בא להרהור כל כך.

ה. תמונות אלו נעשו בצורה עמומה שאיננה בולטת ובצבעים חלשים שאינם צבעוניים ומושכים את העין. וכבר הביא בספר שולחן מנחם בשם הרבי מלובביץ זי"ע שהתיר להדפיס את תמונת אשתו הרבנית, בתנאי שידפיסו בצבע שחור לבן, שלא יהיה בכלל בגדים צבעוניים. 

הרב רבינוביץ קובע כי "ועל פי כל האמור לעיל אין כל חשש להשתמש בשטרות אלו על אף שמודפסת עליהם צורת אשה, וכבר ראינו גדולי ישראל שהשתמשו בעבר בשטר עשרה שקלים חדשים, אל עף שהייתה מודפסת עליו שמות אשה, וכן גדולי ישראל באירופה השתמשו בשטרות שעליהם דמות מלכת בריטניה ואין פוצה פה ומצפצף".

הגר"ג רבינוביץ מוסיף כי "לפני הוועדה לתכנון שטרות הוגשה הצעה להדפיס שטרות חדשים עליהם מודפסים תמונות רבנים ואימרותיהם התורניות, ובמקרה שכזה תהיה בעיה לכאורה להכניס שטרות שכאלו לבית הכיסא, ויש לנהוג בהם כבוד, ויש להסתפק מה עדיף, האם להדפיס שטרות עם דמויות נשים מפורסמות שיש בזה בעיית צניעות או להדפיס רבנים שיש בזה בעיה שצריך לנהוג בהם כבוד. מעלת ההסתכלות בפני צדיקים, דוחה את החשש מפני זלזול בכבוד התורה כי עדיפים פני הצדיקים על פני דמויות נשים מפורסמות".