אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז תקף, בשיעור שמסר בשבוע שעבר, לחגיגות הניצחון של פעילי 'דגל התורה' על 'אגודת ישראל' בירושלים. כמו כן, הוסיף כי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל התנגד למאבק של ש"ס ב'יחד' בבחירות האחרונות לכנסת. 

בפתח דבריו התבטא הגר"מ מאזוז: "בזמנו הרב שטיינמן ע"ה אמר: 'מה אכפת לו לאריה דרעי שתעלה גם תנועת יחד? הרי יהיו לנו עוד ארבעה חרדים, מדוע נלחם על זה בחירוף נפש?!', והוא צודק. כל המלחמות האלה לא הביאו שום כבוד לתורה ולא לחרדים".

בשלב הזה התייחס הגר"מ לחגיגות פעילי 'דגל התורה' על 'אגודת ישראל' בירושלים, מה שהוגדר כחגיגיות ה-6:3, ואמר: "הנה אגודה ודגל נלחמים ושרים להם "המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד" שלוש-שש, וכי אתם משחקים כדורגל...?! מה הטירוף הזה?!".

לדבריו: "אמנם מצאתי להם רמז בפסוק הזה: "המה" שזה שלש אותיות - כרעו ונפלו, "ואנחנו" שזה שש אותיות - קמנו ונתעודד... אבל לא עושים שטויות כאלה.

"אחים אנחנו, "שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו". הטפשות והבערות הזאת בסוף תתנקם בחרדים, ולא צריכים לעשות ככה, אלא להתאחד ולכבד את כולם".

"אמנם אם זה עיר עם חילונים שרוצים להרוס את התורה, אין ברירה וחייבים לעשות את זה, אבל אם זה לא ככה מה אכפת לכם? כל אחד אומר "אני בראש", בשביל מה אתם רבים?! כאן ראש ושם אחשורוש. חסרי דעת, לא עושים ככה", סיים ראש ישיבת 'כסא רחמים'.