אאא

    מהי חנוכה? שואלת הגמרא במסכת שבת. והרמב"ם הנשר הגדול כותב בסוף הלכות חנוכה שהתורה ניתנה להביא שלום לעולם והיות והיד חזקה הינו ספר הלכה אזי זו פסק להלכה למעשה. מה כל כך מיוחד בחנוכה? ומה הן ההשלכות של חג האורים לחיי היום יום שלנו בדורנו המבולבל.

    אם כן באמת מה היא חנוכה?! פח שמן קטן שרד את מערך הטמאות השמנים של היוונים אכן נס מופלא אך מה היא הכוונה הפנימית?

    מסירות נפש הבסיס של חסידות חב"ד ולמעשה של כל כך הרבה יהודים ויהודיות במשך הדורות. מאברהם אבינו וגם שרה אמנו כל כך הרבה יהודים מסרו את חייהם על קידוש השם דרך מאורעות אין ספור. אם כן מהו העניין המיוחד בחנוכה? הבה נבחן את חלק מהאירועים. תחילת המרד הייתה במודיעין ששם הרג מתתיהו כהן גדול את המתייוון שעמד לאכול חזיר. והוא ובניו היכו את החיילים שליוו את המתייוון. מעבר לסיכון הממשי לחייו הקריב מתתיהו את הכהונה הגדולה משום שהלכה פוסקת שכהן שהרג את הנפש אינו יכול לעבוד בבית המקדש מה כל שכן כהן גדול.

  חנו כה על פי הקבלה זו המשכת חכמה עילאה לעולמות בריאה יצירה ועשייה. מסירות הנפש של מתתיהו ביתו יהודית ובניו המכבים הייתה מסירות נפש של הבוחרים בחיים לכן נעשה הנס באור המנורה בבית המקדש והחג נחגג באור רב שלא רק מאיר את החושך אלא הופכו למאיר מעצמו. אמנם הייתה כאן מלחמה בפועל אך הניצחון הושג על ידי הביטחון בה' יתברך והקפדה על שמירת התורה והמצווה בכל התוקף. כמו כן שמן מסמל חכמה שהרי היוונים ניסו למחוק את הכרת היהודים באלוקותה של התורה וגרום לעם ישראל להודות חס ושלום שהתורה הינה עוד חכמה אנושית. חכמה גבוהה ביותר אך מעשי ידי אדם. ולכן הנס נעשה על ידי הכהנים שורשם בחכמה. שמן הזית מייצג את חכמה שבקדושה ברמות הגבוהות ביותר וכך על ידי הטיהור יכלו הכהנים להחזיר את אור התורה לכל העם כולו.

   בימנו אנו ישנו חשך מחשבתי גדול הרבה מאד קולות מנסים לכוון את עמנו למקומות חיצוניים ורחוקים ממש כמו היוונים בזמן החשמונאים. כל מיני שיטות וחצאי שיטות מומצאות חדשות לבקרים כדרכים החדשות לחיות את החיים "המודרניים." כלומר הרבה חושך פרטי ואפלה כללית מקיפים אותנו ואלפי מסרים מיותרים מסתערים על מוחותינו ללא הפסקה ובזרם שוטף. חיי היום היו מכוונים על ידי אמות מידה ברורות שהיו מקובלות על רוב האנשים. אך היום הכל נפרץ לכל הרוחות והרבה מאד בני אדם אינם יודעים כבר מהי האמת.

      כאן המקום להסביר מהי חנוכה חנוכה הוא חירות דרך האור. אור פנימי הבא כתוצאה מהכרה והרגשה שאנו יהודים ואיננו מוגבלים על ידי הטבע כלל.  בחנוכה בחרו היהודים להתעלם מכוחם הגשמי של היוונים ולשוב לשמירת התורה והמצווה בצורה מוחלטת. ההוראה לנו בימינו שהתורה אינה עוד חכמה מומצאת ועוד דרך חשיבה. אלא היא המכתיבה את הכל ובזכותה אנו חופשיים מכול מגבלה הגשמיות אינה עיקר, אלא דרך לבטא את האור האלוקי לכול באי עולם. פח שמו על פי המדרש הוא פח  השמן שניתן ליעקב אבינו בבית אל ובו משך יעקב אבינו את האבנים והכד נתמלא מחדש. זו היא התורה חכמה אלוקית שמתמלאת מחדש כל הזמן.

   אחי היקרים בחנוכה הזה בואו ונחדש ימינו כקדם ולא נפנה לכל מיני מחשבות חוץ. היום ישנה בידינו תורה עצומה ומשוכללת כל שהאדם צריך לעשות זה ללמוד ולהפנים. היוונים של היום ממשיכים לטעון שכוחם ועוצם ידם הביאו להם את העושר הזה. בואו כול עם ישראל ונחזור להסתכל פנימה ולהאיר את העולם. הרבי נשיא דורנו תמיד מדגיש את תכונת הוספת האור בחנוכה שהאור הולך ומתגבר ושכך צריכה להיות התנועה בעבודת ה' בהתגברות.

  לסיום אנחנו דור הגאולה ויש לנו את כל כוחות והיכולות והידע ומעל הכל את הרבי עצמו אך אנו מחפשים תשובות במקומות אחרים. הבה נגבירה יחד את אור הפנימי ויחד נצא לגאולה.