אאא

ראש עיריית ירושלים משה ליאון מתקשה להרכיב קואליציה עירונית: יו"ר סיעת 'התעוררות' ומי שהפסיד בקרב מול ליאון על ראשות העיר, תוקף את ראש העיר הנבחר וקורא לו לגלות מנהיגות ולהפסיק להיות מובל. בדבריו רומז ברקוביץ כי ליאון מובל על ידי הסיעות החרדיות.

ברקוביץ כינס את סיעת 'התעוררות' לישיבה סגורה, בה עדכן את חבריו על המשא ומתן עם ליאון: "בחנו את האפשרות להיכנס לקואליציה בניסיון לשרת את הציבור הירושלמי כולו, תוך השפעה אמיתית על הנעשה ועל קווי היסוד של הקואליציה. פנינו היו לנסות לגשר על הפערים בתפיסות העולם והתובנות ביחס לעיר".

ברקוביץ רמז כי אחת הסיעות החרדיות מונעות את כניסתו לקואליציה: "התנהלנו באחריות אבל כל ההבנות נתקלו בהתנגדות מצד אחת השותפות של ליאון, וחוסר יכולת של ראש העיר הנבחר להתמודד עם הגחמות שמבקשות למנוע הלכה למעשה שותפות ממלכתית רחבה בירושלים".

"עד הרגע הזה לא הגיעה הצעה ברורה ומחייבת מצידו של ראש העיר", הוסיף ברקוביץ לחבריו בסיעה: "מאידך, בכל פעם שהושגה הבנה, הייתה הליכה אחורה מצד ראש העיר".

"אנחנו מייצגים כמחצית מתושבי העיר שבחרו בי ומובילים גוש של תשעה מנדטים במועצת העיר", הוסיף.

ברקוביץ סיים את דבריו במתקפה על ליאון: "שותפות מחייבת את שני הצדדים.  במעשים ולא בדיבורים. אם מר ליאון חפץ בשותפות לטובת ירושלים עליו לגלות מנהיגות.  להוביל ולא להמשיך ולהיות מובל".