אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת, ז' טבת תשע"ט, שבת ויגש

הזמנים לפי שעון חורף. 

ירושלים - כניסה 15:58, יציאה 17:18

תל אביב - כניסה 16:17, יציאה 17:19

מודיעין עילית - כניסה 16:16, יציאה 17:18

אלעד - כניסה 16:16, יציאה 17:18

בית שמש: כניסה 16:00, יציאה 17:18

חיפה - כניסה 16:06, יציאה 17:16

צפת - כניסה 16:12, יציאה 17:14

באר שבע - כניסה 16:19, יציאה 17:21

בעולם:

פריז - כניסה 16:35, יציאה 17:49

לונדון - כניסה 15:36, יציאה 16:51

ניו יורק - כניסה 16:11, יציאה 17:15

אומן - כניסה 15:44, יציאה 16:58