אאא

יום שישי - מסכת מנחות, דף י"ז:

  

שבת קודש - מסכת מנחות, דף י"ח: