אאא

יום שישי, מסכת חולין - דף כ"ד:

 

שבת קודש, מסכת חולין - דף כ"ה: