אאא

האדמו"ר מדושינסקי ציווה על מוסדותיו שלא לגייס כספים לחסידות בפלטפורמות אינטרנטיות, וכעת זוכה לגיבוי מעניין מצד עסקני חצר סאטמר (מהר"א).

בניגוד לחצרות ומוסדות רבות שמשתמשות בפלטפורמות כגון 'מאצ'ינג' או 'הדסטארט', האדמו"ר מדושינסקי פקד על עסקני חצרו לנתק לחלוטין כל מגע עם האינטרנט, גם לצורכי גיוס כספים לחסידות.

צעד זה הגיע לאוזני האדמו"ר מהר"א מסאטמר וראשי החסידות, שידועה בניתוק מוחלט מהאינטרנט ושהקימה את 'ועד לטהרנו' לצורך כך.

כאקט של גיבוי ותמיכה, הוחלט ע"י עסקני 'לטהרנו' שע"י קהילת סאטמר להתייצב לצד דושינסקי, ולהתרים את הנגידים, בעלי הבתים והאברכים של סאטמר. התרמה זו תימשך גם בשבוע הבא.

בתגובה שלחו ראשי מוסדות דושינסקי מכתב מיוחד לראשי 'ועד לטהרנו', בו הם מודים לחסידי סאטמר שהפיחו רוח חיים בקמפיין.

במקביל לתמיכה הסאטמרית, גם ראב"ד ירושלים הגאון ר' משה שטרנבוך שיגר מכתב למוסדות דושינסקי, בו הוא משבח את החצר שקיבלה על עצמה ניתוק מהרשת.

המכתבים המלאים: