אאא

הדרן עלך והדרך עלן:  בת"ת וישיבת 'תורת יעקב' שע"י עמותת 'סולם' בבית שמש נערך  אירוע מפואר של סיומי מסכתות, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור, אנשי הצוות החינוכי והתלמידים.

בין היתר,תלמידי כיתה ו ציינו את סיום משניות מועד קטן. תלמידי שיעור א סיימו את פרק 'המניח' ותלמידי שיעור ב סיימו חלק משמעותי ממסכת ברכות.

את האירוע כיבד בנוכחותו הרה"ג ר' ברוך קליינמן שליט"א, רב שכונת חפציבה בבית שמש, ששיבח את התלמידים על ההשקעה העצומה שלהם שבאה לידי ביטוי – בין היתר – בשליטתם במסכתות אותם הם סיימו, ובחומר הלימודי באופן כללי.

בהמשך נשא דברים אחד מתלמידי הישיבה  שניצל את ההזדמנות להודות לאנשי הצוות החינוכי על ההשקעה הרבה והיחס החם אותו הם מעניקים לתלמידים.

"האירוע הוא נקודת ציון משמעותית במיוחד עבורנו משום שהוא מביא לידי ביטוי את פירות העמל וההשקעה שלהם", אומר לנו אחד המחנכים ב'תורת יעקב'.

לדבריו, "השמחה של התלמידים, וגאוות היחידה שלהם מההישגים אליהם הם הגיעו – כל הדברים האלה לא היו מתאפשרים ללא המאמץ המרגש של התלמידים לאורך השנה וההשקעה של כל אחד מהצוות החינוכי שנותן יותר ממאה אחוז למען התלמידים".

מחנך אחר מציין בדבריו את עמותת 'סולם' שמלווה את 'תורת יעקב' ומאפשרת את קיומו ושגשוגו.

"הנהלת הישיבה בסיוע הנהלת העמותה משקיעים במכלול היבטים מתוך הבנה עמוקה לצרכי התלמידים. הנכונות לקדם את התלמידים היא בראש סדר העדיפויות של כלל הצוות ולא יחסכו כל אמצעים המובילים לקידומם של התלמידים".

המחנך מדגיש בדבריו את העבודה המקצועית המסורה של צוות 'תורת יעקב', המתנהל על טהרת הקודש ומצליח להביא נערים המתמודדים עם קשיי תקשורת לכדי יכולת לימודית ותפקודית המקבילה לבני גילם מתוך איכות חיים, בת"ת ולאחר מכן בישיבה. "מדובר בהצלחה כמעט על טבעית והיא מתאפשרת רק בזכות מאמציהם של התלמידים בתמיכת הוריהם המסורים, ובזכות המסירות והאמונה של צוות 'תורת יעקב' ועמותת 'סולם'.