אאא

חיים יהודה, תלמיד ישיבה בן 17, טבע במהלך חופשת בין הזמנים של חג הפסח בשנה שעברה ומאז מאושפז בבית החולים שניידר, אך בימים אלו מצבו הדרדר.

חיים יהודה, למד בישיבה הקטנה "אוהלי חיים" בשיעור ג'. חבריו מהישיבה החלו כבר את הישיבה הגדולה, אך הוא נותר מאושפז בבית החולים שניידר, כשמצבו השתפר.

אך שלשום (שלישי) מצבו הדרדר בגלל סתימת ריאות. חבריו מהישיבה ובני המשפחה התאספו לתפילה בכותל המערבי והיום הוא צפוי לעבור ניתוח.

הציבור נקרא להתפלל עבור חיים יהודה בן לאה לרפואה שלמה.