אאא

ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח מכתב תנחומים לחבר הכנסת של יהדות התורה, יעקב אשר, שאחיו נפטר במפתיע במהלך השבת האחרונה.

"קיבלתי בצער רב את הידיעה על פטירת אחיך האהוב אברהם ז"ל - אני משתתף באבלה הכבד של משפחתכם ואני מוסר לכם ממרחקים - בעודי נמצא בשליחות מדינית בברזיל תנחומים כנים מעומק ליבי", כתב נתניהו.

"אברהם הלך מאיתכם בלא עת, בשבת האחרונה, זהו אסון גדול, שמעתי על מסירותו המופתית לרעיתו רחל ולילדיו שרה, פנינה וחגי. יחד איתם הוא הקים בית חם בבני ברק בצד זאת הוא היה בן אוהב להוריכם אצילי הנפש אהרון וטובה - ואח נאמן לך ולפנחס", ספד לו ראש הממשלה.

המכתב
המכתב
הגדלה

"כמי שקיבל את חינוכו התורני בעולם הישיבות - אברהם היה תלמיד חכם שדקדק במצוות, בד בבד עשה חיל בעבודתו כבנקאי. שמו הלך לפניו כאיש מקצוע מצטיין, בעל אמינות ויושרה, שמאיר פנים לכל אדם. אהבת הבריות שלו הותירה את חותמה בקרב כל מכריו".

"יעקב ידידי, ובני משפחת אשר הנכבדה - אני יודע שאין תחליף לאבידה, ומתוך כך אני מבקש כמיטב יכולתי לחזק אתכם בשעת כאבכם. המשכת דרכו הטובה של אברהם - בלימוד תורה, בעזרה לזולת, בחסד ובצדקה, תשמש נר תמיד לזכרו".

"חזקו ואמצו , בהוקרת אמת. 'המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד'", חתם ראש הממשלה את מכתבו.