אאא

האדמו"ר מסאטמר, שוהה בימים אלו במנוחה בעיר הנופש פאלם ספרינגס בקליפורניה.

במשך ימי השבוע מתפלל האדמו"ר בבית חב"ד המקומי. האדמו"ר מגיע לתפילת שחרית ונשאר ללמוד עד לשעות הצהריים. בשעות אחר-הצהריים חוזר האדמו"ר לבית חב"ד לתפילת מנחה ומעריב, כאשר בין התפילות ממשיך האדמו"ר ללמוד.

בימים האחרונים נחנך בעיר בית חב"ד חדש, לאחר שהמקום הישן היה צר מלהכיל את ההמונים.

האדמו"ר מסאטמר התכבד לקבוע את המזוזה בפתח בית חב"ד החדש, ביום הילולת האדמו"ר הזקן בעל התניא זי"ע, אחרי תפילת שחרית ערך האדמו"ר 'לחיים טיש' לרגל ההילולא.

ביום רביעי האחרון הגיע ר' אברהם ווידר במיוחד לפאלם ספרינג, יום אחרי שנכנס לתפקיד החדש "טאון סופערווייזר" של העיר החדשה פאלם טרי, והתברך מהאדמו"ר לרגל התפקיד החדש.

כמו כן הגיעו עשרות חסידים לשבות עם האדמו"ר, ביניהם אחד מהחסידים שהגיע עם בנו, חתן בר המצוה, להנחת תפילין אצל האדמו"ר.

האדמו"ר הגיע להיכל הישיבה הגדולה בפאלם טרי, שם השאיר קושיה לתלמידיו בסוגיה הנלמדת במסכת שבת, כאשר התלמידים משיבים על השאלה ושולחים אותה בפקס אל האדמו"ר.