אאא

רבני ישיבת "אורחות התלמוד" נכנסו בשבוע האחרון, למעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, לעצה וברכה בענייני הישיבה. 

הגר"ח התעניין איזה מסכת לומדים בישיבה, וכשנענה שלומדים גיטין בפרק "המביא גט", החל לפלפל בלימוד עם ראש הישיבה וצוות הישיבה בסוגיה האם מהני כתיבת גט על גבי אדם, כשבמשך דקות ארוכות רבינו שר התורה נושא ונותן עם ראש הישיבה בדברים המסתעפים בנידון, כשהוא יוצא מגדרו בחיבה שהוא רוחש לישיבה ורבניה.

עם סיום דבריו ברכם הרב בחמימות כשהוא מאחל ברכה והצלחה להמשך שגשוג הישיבה.

לידי 'כיכר השבת' הגיע חלק מהשו"ת המיוחד ששאלו רבני הישיבה את מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

- בלימוד הגמ' בעיון באיזה מפרשים כדאי להתמקד?

תשובת הגר"ח: "מהרש"א ורש"ש".

- בלימוד בין הסדרים, מה מועיל יותר להבנת הלימוד - חזרה על הלימוד עם חברותא או חזרה לבד ע"י כתיבה?

תשובת הגר"ח: "כתיבה".

- ישנם בחורים מצוינים שגרים מחוץ לב"ב בערים מעורבות, ומתלבטים, האם עדיף שהבן ייסע מחוץ לבית, וילמד בבני ברק או ילמד ליד הבית ויחזור כל יום הביתה?

תשובת הגר"ח: "בבני ברק". וסיפר על עצמו: "אני עצמי הייתי לומד בלומז'ה בפתח תקווה וחוזר מידי יום שישי לבית בכדי להיות כמה שפחות מחוץ לבני ברק".

- בחור שמרגיש שהרמה הלימודית בישיבה גבוהה בשבילו או מי שיש לו געגועים לביתו, האם כדאי לחפש לו מקום שמתאים לרמתו או שהוא צריך להתאמץ בלימוד ויעלה ברמתו?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תשובת הגר"ח: "על ידי שיתרגל ויתאמץ יצליח", והוסיף בחיוך: "וכי יחליף כל יום ישיבה?".

- מה עדיף שבחור יחזור כל יום לביתו או לישון בישיבה ועל ידי זה יספיק עוד זמן לימוד?

תשובת הגר"ח: "אני לא חזרתי כל יום לבית".

- התלמידים לומדים ברוך ד' בהתמדה ואנו מרגשים שמידי פעם צריך לתת להם להחליף כוח, האם יש לחשוש בזה לביטול תורה?

תשובת הגר"ח בחיוך: "אפשר להחליף להם למסכת אחרת קלה יותר...".

- לאיזה שכר זוכים התלמידים שגולים למקום תורה ובאים מרחוק ללמוד בישיבה?

תשובת הגר"ח: "לפום צערא אגרא ויהיה להם עלייה גדולה בלימודם".